Vastuullisuus kotimaisissa pk-yrityksissä

Toteutimme yhdessä Kasvu Openin kanssa "Vastuullisuus kotimaisissa pk-yrityksissä" -kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää vastuullisuuteen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia pk-yrityksille. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet yritykset pitävät vastuullisuutta tärkeänä (87 %). Kuitenkin vain pieni osa (18 %) on pyrkinyt tunnistamaan asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet sekä odotukset yrityksen vastuulliselle toiminnalle.

Vastuullisuus kotimaisissa pk-yrityksissä -kysely toteutettiin vuonna 2023. Kyselyn menetelmiä olivat Surveypal-lomakekysely ja verkkotyökalu Kasvuyritysanalyysi. Kyselyyn vastasi 104 yritystä. Kasvuyritysanalyysin kautta kyselyyn vastauksia saatiin 60 yritykseltä. Yritykset, joille kysely lähetettiin ja yritykset, joiden vastaukset kerättiin Kasvuyritysanalyysin vastauksista, valittiin mukaan kyselyyn kriteereillä:

• Yrityksen liikevaihto on > 10 miljoonaa euroa.
• Yritys työllistää vähintään 5 henkilöä.

Yritysjoukko valittiin Kasvu Openin sparrausohjelmiin vuosina 2021-2023 osallistuneiden yritysten joukosta ja Suomalaisen työn liiton jäsenistä. Kyselyn tavoite on selvittää vastuullisuuteen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia pk-yrityksille. Kyselyyn vastasi 164 pk-yritysten johtoryhmätasoista edustajaa. Kyselyn toteuttivat Kasvu Open ja Suomalaisen työn liitto.

Lue tiedote