Katsaus suomalaiseen verkkokauppaan 2023

Katsaus suomalaiseen verkkokauppaan -raportti antaa eväitä verkkokauppiaille kehittää verkkoliiketoimintaansa pohjautuen laajaan tutkimusaineistoon verkkokaupan kehittymisestä maailmalla ja Suomessa. Lisäksi raportissa tarkastellaan suomalaisten kulutus- ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavia arvoja sekä muita tekijöitä, joita verkkokauppiaiden on hyvä ottaa huomioon kehittäessään toimintaansa.

Selvitys perustuu useisiin raportteihin sekä Suomalaisen Työn Liiton omaan kuluttajaselvitykseen. Antoisaa lukuhetkeä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet verkkokaupan kehittymisestä.