Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Suomalaiset yritykset ja suomalainen työ menestyy tulevaisuudessa entistä paremmin, mikäli yrityskulttuurin muutosta ymmärretään paremmin, johtamiskulttuuria kehitetään entistä avoimemmaksi ja jo olemassa olevia asiantuntijaverkostoja hyödynnetään yhä laajemmin.

Tässä Suomalaisen Työn Liiton ja Innolink Reserarch Oy:n suomalaisen työn muutokseen keskittyvän tutkimushankkeen toisessa osiossa tehtiin case study -tutkimus kuudelle yritykselle. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään miten erilaiset suomalaiset yritykset ovat löytäneet uusia liiketoimintatapoja, muuttaneet esimiestyötä ja muokanneet yrityskulttuuriaan entistä avoimemmaksi. Tutkimuksessa kerätty aineisto tuottaa tietoa suomalaisten yritysten uudenlaisista toimintatavoista. Tutkimus toteutettiin laadullisina puhelinhaastatteluina syksyllä 2014.

Lue Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna