Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys

Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys toteutettiin maaliskuussa 2015 sähköisenä paneelikyselynä. Selvityksen tavoitteena oli tutkia mitkä tekijät kuvaavat suomalaisten mielestä vastuullista yritystä, mitkä asiat ärsyttävät suomalaisia yritystoiminnassa eniten ja millaisia hyvän tekemisen päämääriä yhteiskunnallisten yritysten pitäisi suomalaisten mielestä tavoitella. Kyselyyn vastasi 1038 Suomessa asuvaa kansalaista.

Vastaajien mielestä vastuullisia yrityksiä kuvaa parhaiten toiminnan avoimuus (32%), ympäristövastuu (29%) ja yhteiskunnallinen vastuu (26%). Eniten vastaajia yritystoiminnassa ärsytti asioiden peittely (58%), välinpitämättömyys (53%) ja yritysten tekemät veronkierrot (39%).  Kun vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, millaisia hyvän tekemisen päämääriä yhteiskunnallisten yritysten tulisi tavoitella, niin suomalaisten työllistäminen/työttömyyden vähentäminen sai eniten vastauksia. Myös huolehtiminen heikompiosaisista yhteiskunnassa nähtiin tavoiteltavaksi päämäräksi.

Lue tutkimustiivistelmä ja kaikki tulokset tästä>>