Innovatiiviset julkiset hankinnat

Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista vastaavien virkamiesten sekä valtakunnan tason julkisten hankintojen asiantuntijoiden parissa kartoituksen julkisista hankinnoista Suomessa. Kartoituksessa selvitettiin muun muassa kuntien hankintastrategioiden sisältöjä, hankintakriteerien painoarvoja sekä innovatiivisten hankintamenettelyjen nykytilaa.

Selvityksestä käy ilmi seuraavaa:

  • 92% kuntavaikuttajista sanoo, että tuotteiden ja palveluiden kotimaisuus pitäisi ottaa julkisissa hankinnoissa enemmän huomioon.
  • 62% kuntavaikuttajista on sitä mieltä, että heidän kuntansa hankinnoista puuttuu innovatiivisuus.
  • 53% kuntavaikuttajista on sitä mieltä, että hintaa painotetaan julkisissa hankinnoissa liikaa.
  • Kuntavaikuttajat toivovat selkeämpi ohjeita ja kriteereitä hankintojen tekemiseen sekä räätälöityjä hankintaohjeita yleisten, kaikkia hankintoja koskevien ohjeiden sijaan.
  • Vastaajat toivoivat lisäksi työkaluja, joiden avulla julkisissa hankinnoissa voitaisiin painottaa enemmän paikallisuutta, työllisyysvaikutusta ja kotimaisuutta.

Selvityksen pohjalta voidaan sanoa, että monilla kuntapäättäjillä on ainakin kova tahto tehdä kotimaisia julkisia hankintoja. Ongelmaksi näyttäisi muodostuvan se, ettei kuntapäättäjillä vaikuttaisi olevan keinoja ottaa hankinoissa huomioon kotimaisuutta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tukea hankintoja tekeviä kunnan virkamiehiä ja tarjota palveluja ja työkaluja, joiden avulla voidaan auttaa hankintakriteerien määrittelyssä. Yrityksillä on myös verkostoitumalla mahdollisuus tarjota kunnille tuotteita ja palveluita yhteistarjouksina ja siten mahdollistaa kuntien hankintoja paikallisesti. Lisäksi kotimaiset toimijat voivat korostaa paikallisten hankintojen merkitystä paikkakunnan hyvinvoinnin ja työllistävyyden positiivisina vaikutuksina, joiden seurauksena hankintoihin käytetty raha palautuu takaisin kuntaan kulutuksen ja verotulojen muodossa.

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 1017 vastaajaa. Selvityksen toteutti Aula Research Oy. Selvitys tarjoaa arvokasta tietoa julkisiin hankintoihin liittyen. Jos olet kiinnostunut kuntien hankinnoista vastaavien virkamiesten ja valtakunnan tason julkisten hankintojen asiantuntijoiden näkemyksistä, niin kannattaa tutustua alla olevaan tutkimustiivistelmään ja raporttiin.

Lue tutkimustiivistelmä

Tutustu tutkimusraporttiin