Joulun kulutus ja suomalaiset -selvityksen tuloksia 2017 ja 2018

Suomalaisen Työn Liitto on tehnyt selvityksiä kuluttajien suhtautumisesta jouluun lähes vuosittain. Vuoden 2017 ja 2018 joulukulutustutkimuksissa on selvitetty muun muassa ovatko kuluttajat käyttämässä enemmän vai vähemmän rahaa jouluun edellisvuoteen verrattuna ja kuinka suuri osuus jouluhankinnoista arvioidaan olevan kotimaisia. Tämän lisäksi vuoden 2018 selvityksessä kysyttiin vastuullisuudesta osana kuluttamista ja miten eri tekijöiden painoarvo kuluttamisen osalta tulee muuttumaan tulevaisuudessa sekä millaisena joulukuluttajina suomalaiset pitävät itseään. Vuonna 2018 kysyttiin myös, kuinka moni tarkistaa ostotilanteessa onko tuotteessa tai palvelussa Avainlippu.

Selvityksen tuloksista selviää, että lähes 30 prosenttia suomalaisista aikoo käyttää vähemmän rahaa jouluun kuin viime vuonna. Lisäksi yli kolmannes suomalaisista sanoo, että kotimaisten jouluhankintojen osuus on yli 50 prosenttia. Suomalaiset pitävät itseään hyvin rationaalisina kuluttajina, jotka hankkivat lahjansa käytännöllisten syiden vuoksi harkiten ja hintatietoisesti.

Vuoden 2017 ja 2018 joulukuluttamiseen liittyvän tutkimuksen on toteuttanut Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Molemmissa tutkimuksissa kohderyhmänä olivat 18-79-vuotiaat suomalaiset ja otos on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Vuoden 2017 tutkimukseen vastasi 1065 henkilöä Taloustutkimuksen internetpaneelissa 23–26.10.2017 ja vuoden 2018 tutkimukseen vastasi 1187 henkilöä Taloustutkimuksen internetpaneelissa 19–24.10.2018.

Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla. Se tarkoittaa, että jos tehdään sata erillistä tutkimusta, niistä 95 tuottaa tuloksen, joka on kyseisen virhemarginaalin sisällä.

Katso tutkimusraportti tästä