Merkityksellisen ja arvokkaan työn tuottaminen: Toimintaehdotukset

Nämä toimintaehdotukset perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tuoreeseen Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma -julkaisuun. Toimintaehdotuksissa esitellään toimintatapoja, joiden avulla innovatiiviset yritykset Suomessa ja muualla ovat lisänneet arvoa markkinoilleen.

Haluamme myös osoittaa, ettei yrityksen tarvitse toimia teknologian tai tieteen aloilla lisäarvoa tuottaakseen. Tähän liittyen esittelemme esimerkiksi vaatetus- ja elintarviketeollisuuden case-tutkimuksia. Toimintaehdotukset ovat portti uusiin tapoihin pohtia yrityksesi kasvua ja sen tuottavuuden parantamista.

Lue suomenkielinen raportti: ”Merkityksellisen ja arvokkaan työn tuottaminen: toimintaehdotukset”

Lue englanninkielinen raportti: ”High value work: business briefing”

Aikaisemmin julkaistut Merkityksellisen ja arvokkaan työn raportit

Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma