Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma

Suomalaisen Työn Liitto haluaa antaa oman panoksensa työn muutokseen liittyvään keskusteluun. Tämän ohjelman myötä nostamme esiin millaista on merkityksellinen ja arvokas työ (High Value Work ).

Määritämme miten uusi liiketoimintakulttuuri ja työympäristö synnyttävät uusia mahdollisuuksia sekä tuottavat arvoa työnantajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma on syntynyt yhteistyössä kansainvälisen The Futures Companyn kanssa.

Nyt julkaistussa ohjelmassa määrittelemme, että työ on sen teettäjille, tekijöille ja yhteiskunnalle merkityksellistä ja arvokasta silloin, kun se on tuottavaa, kestävää ja osallistavaa.

Lue suomenkielinen tiivistelmä ”Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma”

Lue englanninkielinen koko raportti ”High Value Work Agenda”