Ajankohtaista aiheesta: SOK

Unelmoitu Suomessa -hanke

Suomalaisen Työn Liiton Unelmoitu Suomessa -hankkeeen tavoitteena oli tutkia työssä käyvien nuorten käsityksiä työelämästä, tulevaisuudenuskosta sekä haaveista. Tämän ymmärryksen perusteella pyrittiin löytämään suuntia työelämän muutostarpeille. Hanke toteutettiin yhdessä suurten palvelualan työllistäjien Lassila & Tikanojan ja SOK:n kanssa.