Ajankohtaista aiheesta: Unelmoitu Suomessa

Nuoretko laiskoja vai työtä arvostavia ja ahkeria?

Suomalaisen työelämän murros näkyy jokaisella työpaikalla. Teknologia myllää kokonaisia toimialoja uuteen uskoon. Samaan aikaan muun muassa ikärakenteen muutos on johtamassa tilanteeseen, jossa joillakin aloilla on puutetta työvoimasta.

Unelmoitu Suomessa -hanke

Suomalaisen Työn Liiton Unelmoitu Suomessa -hankkeeen tavoitteena oli tutkia työssä käyvien nuorten käsityksiä työelämästä, tulevaisuudenuskosta sekä haaveista. Tämän ymmärryksen perusteella pyrittiin löytämään suuntia työelämän muutostarpeille. Hanke toteutettiin yhdessä suurten palvelualan työllistäjien Lassila & Tikanojan ja SOK:n kanssa.