Ajankohtaista aiheesta: Kesätutkimus

Kesä- ja juhannustutkimus 2014

Kesätutkimuksessa selvitettiin mitkä ovat tärkeimpiä suomalaisten kesään kuuluvia asioita ja muuttuvatko suomalaisten kulutustottumukset kesällä.

Kesätutkimus 2013

Tutkimuksessa selvitettiin miten suomalaiset viettävät kesäänsä ja kuinka he kuluttavat. Kiinnostuksemme kohteena oli selvittää millaisia kesäkuluttajia me suomalaiset olemme, mitä me kulutamme ja kuinka paljon me kulutamme kesällä? Lisäksi tutkimme mitkä asiat painavat vaakakupissa kun teemme kulutuspäätöksiä kesällä sekä mistä kuluttajat tavoittaa kesällä parhaiten.