Ajankohtaista aiheesta: Suomalainen muotoilu

Tutkimus suomalaisesta designista: Mitä design merkitsee yrityksille

Tutkimus designin roolista suomalaisille yrityksille osoittaa, että design jää yrityksissä vielä luvattoman usein ydinliiketoimintojen varjoon. Osa yrityksistä on oivaltanut designin merkityksen kilpailukyvylle, mutta valtaosaltaan yritykset pitävät edelleen tärkeimpinä kilpailuetuina laatua, toimintavarmuutta, myyntiä, hinnoittelua, markkinointia, logistiikkaa ja brändiä. Vasta näiden jälkeen tulee design. Designin roolia ja merkitystä kilpailutekijänä ei selvästikään tiedosteta riittävästi yrityksissä. Yritykset tunnustavat kyllä, että design ei ole pelkästään taidetta.