Avainlippu

”Företagens inköpsbeslut stor maktfaktor” – Konsumenter anser att företagen borde köpa mera inhemskt

Företagen i Finland köper varje år varor och tjänster för cirka 190 miljarder euro. Drygt 70 procent av inköpen görs inom landet. Över 80 procent av finländarna tycker att företagen borde skaffa varor och tjänster huvudsakligen från Finland. Om graden inhemska inköp som företagen gör stiger med en procentenhet blir det en ökning på till och med 1,9 miljarder euro i inhemska inköp.

Folkhälsan har beviljats märkena Nyckelflaggan och Ett samhälleligt företag

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Välfärd Ab och Folkhälsan Utbildning Ab märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland, samt rätten att använda märket Ett samhälleligt företag som tecken på att man lyckats förena affärsmässiga och samhälleliga mål.

Dagen Köp mera jobb åt finländarna firas den 7 december – sysselsättningsfrämjande effekter är tungt vägande argument för inköp i framtiden

Den första fredagen i december, den 7 december, väljer vi hellre finländskt, då dagen Köp mera jobb åt finländarna firas redan för fjärde gången. Under dagen vill vi påminna konsumenterna om vikten av att det finns jobb i vårt land. Enligt en nyligen gjord enkät anser över en tredjedel av finländarna att sysselsättningen som en produkt eller tjänst medför påverkar inköpsbesluten allt mera. Dagen Köp mera arbete åt finländarna är ett bra tillfälle för konsumenter att fundera på sina konsumtionsvanor. Bakom dagen står Förbundet för finländskt arbete.