Webbplatsens allmänna användarvillkor

Datasekretess, användarvillkor och rapport för personregister

Användarvillkoren som specificeras på denna webbplats tillämpas på webbplatsen suomalainentyo.fi som Förbundet för Finländskt Arbete driver samt materialet som presenteras på webbplatsen.

Vi samlar in med formulär som finns på webbplatsen även personuppgifter för register av Förbundet för Finländskt Arbete. På varje formulär som finns på webbplatsen finns en hänvisning till dataskyddsbeskrivningen och uppgifter om hur informationen som samlas in med formuläret används.

Beskrivningarna om register som skapas via webbplatsen finns sammanfattade här:

Kund- och intressentgruppsregistrets dataskyddsbeskrivning (på finska)

Dataskyddsbeskrivningen för pressutdelningsregistret (på finska)

Dataskyddsbeskrivningen för feedbacksregistret (på finska)

Dataskyddsbeskrivningen för evenemangsdeltagarregistret (på finska)

Användarvillkor

Syftet med webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att förmedla information om verksamheten av Förbundet för Finländskt Arbete samt om ansökning av märkena som förbundet administrerar: Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag. Webbplatsen innehåller till exempel information om märkena, nyheter, artiklar, blogginlägg samt publikationer om forskningar som Förbundet för Finländskt Arbete har företagit.

Behörighet

Som användare för webbplatsen kan du dela innehåll som finns på webbplatsen i externa nätgemenskaper och tjänster enligt deras användarvillkor och separata användarvillkor som tillämpas för dem. När man använder kommentarverktyg i andra nätverkstjänster tillämpas deras egna användarvillkor i användningen. När användaren själv delar innehåll utanför denna webbplats ansvarar Förbundet för Finländskt Arbete inte för databehandling som är under användarvillkoren av tredje parter.

Webbplatsens innehåll, bildmaterial och logotyper är egendom av Förbundet för Finländskt Arbete eller dess samarbetspartner och skyddat av lagen om upphovsrätten om inte annat har angetts. Kommunikéer som Förbundet för Finländskt Arbete har publicerat och andra innehåll som är avsedda som offentliga får användas i offentlig informationsförmedling om källan för informationen anmäls när den används. Försäljning eller användning av webbplatsens innehåll eller delar av det på ett sätt som kränker innehållets värde eller syfte är förbudet.

Immateriella rättigheter

Äganderätten till materialet och innehållet på webbplatsen suomalainentyo.fi tillhör Förbundet för Finländskt Arbete förutom det material som har producerats av tredje parter som Förbundet för Finländskt Arbete endast har användningsrätt till. Upphovsrätter och andra rätter till sådana texter, bilder och annat material av tredje parter som finns på webbplatsen tillhör materialets upphovsmän eller registreringsinnehavarna.

Förbundet för Finländskt Arbete förbehåller sig alla rättigheter för utnyttjandet av de registrerade varumärkena Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag samt sina andra motsvarande immateriella rättigheter. Utnyttjandet av sådana rättigheter kräver alltid förhandsbeviljande av Förbundet för Finländskt Arbete.

Ansvarsfrihet

Gästskribenternas texter som finns på webbplatsen innehåller skribenternas personliga tankar och åsikter. De är nödvändigtvis inte officiella ställningstaganden för organisationerna som skribenterna representerar. Skribenterna svarar själv för innehållet i sin text.

Förbundet för Finländskt Arbete svarar i inga omständigheter om någon indirekt, medelbar eller tillfällig skada eller en skada som har orsakats av användning av presenterade uppgifter eller material eller litande på dem. Förbundet för Finländskt Arbete svarar heller inte för några skador som orsakas av att användningen av webbplatsen avbryts eller att webbplatsen inte kan nås. Förbundet för Finländskt Arbete har rätt om den så vill att helt avsluta webbtjänsten.

På webbplatsen suomalainentyo.fi finns förutom webbplatsen som Förbundet för Finländskt Arbete själv driver även länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. Med att flytta sig till tredje parters webbplatser godkänner användaren att webbplatsen inte drivs av Förbundet för Finländskt Arbete och Förbundet för Finländskt Arbete har inga möjligheter att påverka innehållet av material som skapats eller publicerats på dem. De länkade webbplatserna kan även ha villkor som begränsar användningen, och man ska bekanta sig med dem före man börjar använda webbplatserna. Förbundet för Finländskt Arbete ansvarar inte för något material som tredje parters webbplatser innehåller.

Användning av kakor och besökarföljning

Förbundet för Finländskt Arbete samlar in information om användarna av sin webbplats med Google Analytics-tjänsterna samt kakor. Information samlas för att utveckla webbplatsen och för marknadskommunikation samt för att förbättra driftserfarenheten. Vår webbplats använder cookies som är nödvändiga för webbplatsens drift, samt cookies för statistik- och marknadsföringsbehov. Du kan ge ditt samtycke till alla dessa eller neka användningen antingen helt eller individuellt.

För att genomföra följningen använder Google Analytics kakor med hjälp av vilka vår webbplats identifierar din dator när du återvänder till den här webbplatsen eller bläddrar den. Med hjälp av Google Analytics-tjänsten samlar man in allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen för att utveckla tjänsten. Sådana uppgifter är besökarantal, användningsland, användningstid och använd webbläsare samt innehåll som besökaren har besökt och vilken webbplats besökaren har landat till tjänsten från. Med hjälp av uppgifterna som sparats i Google Analytics identifieras den enstaka användaren, men med hjälp av uppgifterna kan denna inte kopplas med en fysisk person.

Mer information om programmet Google Analytics finns på adressen http://www.google.com/analytics/.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens webbläsare, och den innehåller vanligtvis ett anonymt identifikationsnummer. Informationen som sparas i kakorna är alltså anonymt och användaren kan inte identifieras grundande på informationen. Kakan skadar heller inte huvudenheten. En del av kakorna hör ihop med webbplatsens funktionalitet såsom val av grafisk- eller textversion och förstorning av fontstorlek, en del med statistikföring av webbplatsens användning. Dessutom tillåter delningsknappar för sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn), som tillagts på webbplatsen, kakor samt Youtube och Vimeo, eftersom videor som förts in i dem kan finnas insatta på webbplatsen. Som del av dessa användarvillkor godkänner du som webbplatsens användare användning av kakor.

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Vi använder även Hotjars analys- och mätverktyg på vår sida, som skapar anonymiserade inspelningar av vissa webbplatsbesök. Mer information om Hotjars dataskydd: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Mer information om Hotjars datalagring: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011640427-How-long-does-Hotjar-keep-my-data-

Möjliga förändringar och tillämpade lag

Dessa användarvillkor gäller tills vidare. Vi informerar alltid om möjliga förändringar i användarvillkoren på denna webbplats.

I dessa villkor samt möjliga tvister som beror på webbplatsen suomalainentyo.fi, dess innehåll eller användning tillämpas Finlands lag.