Folkhälsan har beviljats märkena Nyckelflaggan och Ett samhälleligt företag

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Välfärd Ab och Folkhälsan Utbildning Ab märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland, samt rätten att använda märket Ett samhälleligt företag som tecken på att man lyckats förena affärsmässiga och samhälleliga mål.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland.

– Vi har ansökt om medlemskap för att uttryckligen understryka något som kanske kan uppfattas som en självklarhet, att Folkhälsan är en inte vinstdriven inhemsk organisation. Att påpeka detta kan bli ännu mer betydelsefullt i framtiden då vård och omsorg ser ut att i högre grad skötas av vinstsökande bolag med ägare som främst kan karaktäriseras som multinationella investerare, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner 85 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. De flesta finländare (70 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

Nyckelflaggans varumärkeschef Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till konsumenter och kunder, säger Pohjoiskoski.

Samhälleliga företag kan vara verksamma inom vilken bransch som helst oavsett företagsform. Märket Ett samhälleligt företag hjälper att identifiera dessa företag på ett tillförlitligt sätt. Märket kan beviljas företag som grundats i syfte att göra gott i samhället och vars vinst till största del används för att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem. Dessutom är det viktigt att man kan påvisa affärsverksamhetens samhälleliga effekter och att verksamheten bedrivs på ett öppet sätt.

– Eftersom Folkhälsan Välfärd är ett aktiebolag jämförs vi många gånger med de stora privata vårdbolagen. Vi skiljer oss avgörande genom att i vår bolagsordning ha inskrivet att vi inte eftersträvar vinst och inte utbetalar dividend. Genom medlemskapet och märkena vi nu fått kan vi i vår kommunikation även markera det i olika sammanhang, säger Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund.

– Samhällelig företagsverksamhet erbjuder ett nytt perspektiv inför den finska välfärdsstatens framtid. Företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag bygger samhället genom positiva värderingar. Dessa företag gör gott och delar med sig av det, säger varumärkeschef Niina Ollikka från Förbundet för Finländskt Arbete.

Mera information ger:

Georg Henrik Wrede, vd, Samfundet Folkhälsan, tfn 044 788 6000, georghenrik.wrede@folkhalsan.fi

Gun Eklund, vd, Folkhälsan Välfärd Ab, tfn 050 541 7731, gun.eklund@folkhalsan.fi

Tomas Järvinen, vd, Folkhälsan Utbildning Ab, tfn 040 584 4655, tomas.jarvinen@folkhalsan.fi

Nina Pohjoiskoski, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Niina Ollikka, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Folkhälsan är den största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationen i Finland. Hos oss arbetar över 1 500 personer i många olika uppgifter i syfte att främja hälsa och livskvalitet. https://www.folkhalsan.fi/

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Ca 4 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag löser samhälleliga problem eller miljöproblem i sin verksamhet. De använder största delen av sin vinst för att främja sitt samhälleliga syfte. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/ett-samhalleligt-foretag/

Förbundet för Finländskt Arbete strävar efter att främja uppskattningen för finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märken som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet till förnyelse. https://suomalainentyo.fi/sv/