Digital Commerce Finland inleder sin verksamhet – målet är att skapa världens mest konkurrenskraftiga gemenskap inom digital handel i Finland  

Digital Commerce Finland vill påskynda tillväxten av digital handel. Den nya gemenskapen kommer att omfatta såväl webbutiker som små och medelstora företag inom handeln samt ett brett spektrum av parter som är intresserade av och påverkar digital handel.

Digital Commerce Finland är ett nytt samhälleligt företag som hjälper den digitala handeln att växa snabbare. Företaget är ett resultat av Business Finlands långa programverksamhet och presenterades i dag för första gången vid ett evenemang som anordnades av Business Finlands Experience Commerce-program.   

”Vårt mål är att skapa världens mest konkurrenskraftiga gemenskap inom digital handel i Finland. Vi vill med hela nätverket stimulera marknadens tillväxt och den finländska konkurrenskraften samt göra branschen mer lockande och attraktiv”, berättar Ville Simola som inleder arbetet som verkställande direktör för Digital Commerce Finland i början av november.   

Ville Simola har en mångsidig bakgrund inom digital affärsverksamhet, innovationer och startups. Han har också unik erfarenhet av att leda samhälleliga organisationer.  Ville övergår till uppdraget från uppgiften som verkställande direktör för Maria 01. Mirva Sandström har utsetts till tjänsten som Digital Commerce Director. Sandström har lång erfarenhet av utveckling av digitala tjänster och e-handel, och senast har hon varit ansvarig för IKEA Finlands näthandelsverksamhet.  

”Det är mer en gemenskap än ett företag, så vi välkomnar varmt alla som är intresserade av att utveckla digital handel!” kommunicerar Simola och Sandström.  

Lanseringen av gemenskapen stöds av sex grundande organisationer: Finsk Handel, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma och Förbundet för Finländskt Arbete. Dessa och kommande partner gör det möjligt för gemenskapen att bland annat tillhandahålla huvudsakligen avgiftsfria tjänster, evenemang och utbildningar.  

Digital handel är en enorm möjlighet för Finland

Business Finland har på ett betydande sätt understött utvecklingen av handeln genom programverksamhet: eCom Growth (2016–2018) och Experience Commerce Finland (2019–2023) har hjälpt mer än 500 företag att växa, internationaliseras och utveckla digital handel på ett kundorienterat sätt. Digital Commerce Finland bygger en direkt fortsättning på programmet som avslutas i år.  

”eCom Growth och Experience Commerce-programmen har gett upphov till en helt ny kultur av internationell handel i detta land, baserad på kamratsparring och att göra saker tillsammans. Detta arbete kommer att fortsättas och stärkas ytterligare av den nya gemenskapen”, säger direktör för Experience Commerce Finland-programmet Aija Kalander från Business Finland.  

”Globala jättar rullar vidare inom digital handel så det brakar, men ändå har varje finländskt företag en genuin chans att få framgång”, konstaterar Digital Commerce Finlands styrelseordförande Leevi Parsama.   

”Det finns endast en ytterdörr till varje butik i världen, och den dörren håller alla personer i sina händer varje dag: smarttelefonen. Framgång uppnås på marknaden av de företag som förstår sina kunder bäst, känner igen sina egna konkurrensfördelar och kan skapa en utmärkt kundupplevelse redan vid första klickningen. Finlands främsta webbutiker vet redan detta, men det nya Digital Commerce Finland vill hjälpa alla inhemska företag att växa”, fortsätter Parsama.  

Framgång grundar sig på en aktiv och entusiastisk gemenskap

Kärnan i Digital Commerce Finlands verksamhet utgörs av webbutiker, varumärken och små och medelstora företag inom handel. Man uppmuntrar också många olika parter med starka broar till digital handel och dess framgång i Finland att delta. Sådana parter är till exempel tjänsteleverantörer, läroanstalter inom branschen, organisationer, aktörer inom den offentliga sektorn, utvecklingsföretag och riskkapitalbolag. Verksamheten inleds i etapper under hösten 2023.  

Digital Commerce Finland har också beviljats rätten att använda Ett samhälleligt företag-märket som ett bevis på att företaget grundades för att producera samhälleligt gott och att det använder största delen av sin vinst till att främja sitt samhälleliga mål. 

”Vår framgång grundar sig på en aktiv och entusiastisk gemenskap. Det väsentliga är möten mellan experter, skapandet av nätverk, kamratsparring och snabbare inlärning som dessa leder till. Tillsammans bygger vi branschens konkurrenskraft och tillväxt, dess kännedom och attraktionskraft likaså, även internationellt”, berättar Mirva Sandström.  

Produkter och tjänster byggs för aktörer i olika stadier av tillväxt. I servicepaketet ingår i synnerhet aktuella utbildningar och evenemang. Det finns också planer på att bygga ett eget mötesrum för näthandlare, inom vilket det kommer att finnas en accelerator för webbutiker, avsedd för lovande tillväxtföretag.  

”Gemenskapen kommer också att fortsätta med och vidareutveckla de näthandlarklubbar som skapats i Experience Commerce-programmet och som fått utmärkt respons. För närvarande finns det redan 22 klubbar som är verksamma på olika håll i Finland, och mer än 200 företag deltar redan i dem”, gläder sig Mirva Sandström.   

Sandström uppmuntrar alla att modigt ta kontakt om man är intresserad av partnerskapspaket eller av att gå med i gemenskapen.   

Mer information:  

  • Styrelseordförande Leevi Parsama, Digital Commerce Finland, tfn 040 528 9001, leevi.parsama(at)digitalcommerce.fi  
  • Företag och partner som är intresserade av programmet: Mirva Sandström, Digital Commerce Director, Digital Commerce Finland, e-post mirva.sandstrom(at)digitalcommerce.fi, tfn 0400 984 141  
  • Digital Commerce Finlands webbplats: digitalcommerce.fi
  • Digital Commerce Finlands logo
  • Fotografier

Digital Commerce Finland Oy är ett nytt samhälleligt företag som hjälper den digitala handeln att växa snabbare. Dess mål är att skapa världens mest konkurrenskraftiga gemenskap inom digital handel i Finland. Lanseringen av gemenskapen stöds av sex grundande delägare: Finsk Handel, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma och Förbundet för Finländskt Arbete.