Blog

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke för finländska produkter och tjänster

Produkternas ursprungs- och tillverkningsland intresserar nu konsumenterna kanske mer än någonsin. Coronapandemin och den ekonomiska osäkerheten som kriget i Ukraina har förorsakat, har fått många att fundera på sitt köpbeteende och det syns i att inhemska produkters popularitet har stigit.  Dessutom kräver konsumenterna ansvarsfullhet och transparens av företagen. Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som nästan varje finländare känner till och som garanterar inhemsk tillverkning och arbete.

Det finns fortfarande beställning för den hundraåriga verksamheten

Visste du att Förbundet för Finländskt Arbete grundades redan 1912 och detta innebär ju snart en verksamhetstid på 110 år, visst går tiden fort. Förbundet grundades i Tammerfors ursprungligen för att arrangera veckan för att främja inhemsk industri, alltså finska veckan, och dessa veckor arrangerades flera gånger mellan 1913 och 1975.

Lönar det sig att välja blåvitt?

Förbundet för Finländskt Arbete har i mer än hundra år fört fram sitt budskap om att välja inhemskt. Budskapets grundtanke är att vi genom att välja finländska produkter och tjänster bidrar till att skapa arbetstillfällen i Finland. Tanken bakom att välja inhemskt grundar sig på input-output-analyser som beräknar hur en tjänst eller produkt som producerats i Finland påverkar samhällsekonomin och uppkomsten av arbetstillfällen. Budskapets innehåll har inte förändrats under årens lopp, men man kan fråga sig om budskapet fortfarande är aktuellt och riktigt.