suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan hjälper kunder och företag att välja ett finländskt alternativ. Konsumenterna känner märket väl eftersom det vittnat om inhemskt ursprung i redan över 50 år.

Avainlippu_paakuva-110

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan hjälper kunder och företag att välja ett finländskt alternativ. Konsumenterna känner märket väl eftersom det vittnat om inhemskt ursprung i redan över 50 år.

Vad

Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke. Märket berättar att produkten är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland och att processen sysselsätter folk i Finland.

Läs reglerna

För vem

För företag, som vill framhäva för sina kunder att de egna produkterna och tjänsterna har ett finländskt ursprung.

Se våra medlemmar

Varför

Med hjälp av Nyckelflaggan kan ditt företag på ett troendeväckande sätt tala om för omvärlden att era tjänster eller produkter har ett finländskt ursprung. Nyckelflaggan påverkar bevisligen konsumenternas köpbeslut.

Ansök om märket

Nyckelflaggan i ett nötskal

Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som tillverkats eller en tjänst som producerats i Finland. Därtill ska produkten eller tjänsten vara inhemsk till minst 50 %. I medeltal är de produkter som beviljats Nyckelflaggan inhemska till mer än 80 %.

Procentantalet uttrycker hur stor andel av produktens eller tjänstens produktionskostnader som är inhemska. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten eller tjänsten räknas med.

Därtill ska tjänsteproducerande företag ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse som driver verksamhet och ett huvudkontor som är beläget i Finland. Under reglerna för Nyckelflaggan hittar du mer noggranna bestämmelser för vem som kan bli beviljad märket.

På basis av ansökan beviljar direktionen för Nyckelflaggan användningsrättigheter till märket för tre år i taget. I vår lista över medlemsföretag hittar du alla företag som blivit beviljade rätten att använda märket.

Nyckelflaggan har blivit beviljad åt tusentals produkter och tjänster. Alla produkter och tjänster som har en Nyckelflagga finns listade i vår finskspråkiga nättjänst Ett blåvitt val Sinivalkoinenvalinta.fi Nedan hittar du några exempel på produkter och tjänster med Nyckelflaggan.

Ladataan tuotteita

Avainlippu_leipis2_84

Vad betyder Nyckelflaggan för konsumenterna?

  • Med hjälp av Nyckelflaggan vet konsumenterna med det samma att produkter är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland.
  • Nyckelflaggan beviljas endast åt sådana produkter och tjänster som uppfyller kriterierna för märket. Däremot är det ingen som övervakar hur den finska flaggan används i anknytning till olika produkter och tjänster. Därmed vittnar Nyckelflaggan på ett mer tillförlitligt sätt att produkten eller tjänsten härstammar från Finland.
  • Enligt en undersökning symboliserar Nyckelflaggan följande saker för finländarna: finländsk, pålitlig, trygg, sysselsättande, ansvarsfull, rejäl, förstklassig, välgörande.*
  • Nästan alla finländare (86 procent) känner till Nyckelflaggan.
  • Av dem som känner till märket upplever en klar majoritet (64 procent) att Nyckelflaggan påverkar det egna inköpsbeslutet.*
  • Cirka tre av fyra finländare är beredda att allmänt sett betala mera för produkter eller tjänster som är tillverkade i Finland.*

*Undersökning om märket Nyckelflaggan 2016, Frankly Partners

Läs grunderna för ett beviljande av Nyckelflaggan och regler som har att göra med användningsrättigheter här. Regler »
Det är enkelt att ansöka om Nyckelflaggan. Gör en ansoka »
Se samansättningen för direktionen som har hand om Nyckelflaggan samt vilket datum våra kollektivmärken beviljats. Direktionerna »
Via vårt extranät hittar du vår logga, våra grafiska anvisningar, vår kommunikationsanvisning och allt övrigt kommunikationsmaterial som har att göra med detta kollektivmärke. Extranät »

Följ diskussionen