suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi

Ett samhälleligt företag

Ett samhälleligt företag driver affärsverksamhet som bidrar till att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem. Dessa företag använder största delen av sina vinstintäkter till att främja samhälleliga mål.

y-header_

Ett samhälleligt företag

Ett samhälleligt företag driver affärsverksamhet som bidrar till att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem. Dessa företag använder största delen av sina vinstintäkter till att främja samhälleliga mål.

Vad

Kollektivmärket Ett samhälleligt företag vittnar om att företaget grundats i samhälleligt och socialt syfte och att största delen av vinsten används till ett gemensamt samhälleligt mål.

Läs reglerna

För vem

Märket är utmärkt för företag som på ett transparent sätt vill föra fram ett budskap om att den egna verksamheten kretsar kring hållbar välfärd och lösningar på samhälleliga problem.

Se våra medlemmar

Varför

Med hjälp av märket kan företag, på ett förtroendeväckande sätt, föra fram ett budskap om att verksamheten i fråga grundats i syfte att lösa samhälleliga utmaningar. Märket ökar kännedomen om samhälleliga företag.

Ansök om märket

Kollektivmärket Ett samhälleligt företag i ett nötskal

Märket för Ett samhälleligt företag, lanserades år 2011. Märket beviljas till företag som grundats i syfte att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem och vars vinst, till största del, används för att främja detta syfte.

Även verksamheten bör vara transparent och basera sig på öppenhet. Företaget bör i sin bolagsordning eller sina regler definiera sitt samhälleliga syfte och beskriva hur vinsten ska användas. I våra regler för kollektivmärket Ett samhälleligt företag, kan du läsa mer om på vilka grunder användningsrättigheterna för märket beviljas.

På basis av en ansökning beviljas användningsrättigheterna till kollektivmärket Ett samhälleligt företag av en direktion som består av opartiska experter. Märket beviljas i huvudsak för tre år åt gången men direktionen kan bevilja märkets användningsrättigheter även för en kortare tid.

Kollektivmärket Ett samhälleligt företag har beviljats åt tiotals företag. På nättjänsten Ett blåvitt val Sinivalkoinenvalinta.fi (endast på finska) hittar du alla företag som blivit beviljade märket. Nedan hittar du några exempel på företag som fått rättighet att använda märket ett samhälleligt företag.

Ladataan tuotteita

Yhteiskunnallinen_yritys_leipis2_Kanresta_45

Vad innebär det att vara ett samhälleligt företag?

Samhällelig företagsamhet är starkt förankrad i sociala värden, det är även lönsam och hållbar affärsverksamhet. I Finland har vi enligt uppskattning tusentals samhälleliga företag som driver verksamhet inom olika branscher.

För samhälleliga företag är det typiskt att de:

  • förnyar servicestrukturer
  • producerar välfärdstjänster på ett mänskligt och hållbart sätt
  • sysselsätter arbetskraft och utvecklar tjänster utgående ifrån lokala behov och att de därtill använder sina vinstandelar till att förbättra välfärden för gemenskaper som ligger nära den egna verksamheten
  • utvecklar lönsamma lösningar på miljöproblem

Samhällelig företagsamhet är en växande trend ute i världen. Till exempel i Storbritannien finns det ett märke som heter Social Enterprise Mark och som motsvarar kollektivmärket Ett samhälleligt företag. Även om Finland i och med andelsverksamhet, följer en viss tradition gällande samhälleligt företagande är begreppet trots allt fortfarande relativt främmande för många.

Samhällelig företagsamhet stöds utöver av Förbundet för Finländskt Arbete även av förbundet Arvo Liitto, Arbets- och näringsministeriet, Forskningsnätverket för samhällelig företagsamhet FinSERN samt Sitra.

Läs mer om reglerna för hur kollektivmärket Ett samhälleligt företag beviljas. Regler »
Det är lätt och enkelt att ansöka om användningsrättigheter till märket Ett samhälleligt företag. Ansök »
Se samansättningen för direktionen som har hand om Ett samhälleligt företag, samt vilket datum våra kollektivmärken beviljats. Direktionerna »
Via vårt extranät hittar du vår logga, våra grafiska anvisningar, vår kommunikationsanvisning och allt övrigt kommunikationsmaterial som har att göra med detta kollektivmärke. Extranät »

Följ diskussionen