Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke för finländska produkter och tjänster

Produkternas ursprungs- och tillverkningsland intresserar nu konsumenterna kanske mer än någonsin. Coronapandemin och den ekonomiska osäkerheten som kriget i Ukraina har förorsakat, har fått många att fundera på sitt köpbeteende och det syns i att inhemska produkters popularitet har stigit.  Dessutom kräver konsumenterna ansvarsfullhet och transparens av företagen. Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som nästan varje finländare känner till och som garanterar inhemsk tillverkning och arbete.

Nyckelflaggan är ett övervakat märke

Nyckelflaggan blev år 1965 ett kampanjemblem och år 1975 blev den ett ursprungsmärke.  Tvärtom än för emblem för inhemskhet och Made in Finland märkningar, som många affärer har lanserat, övervakas och administreras användningen av Nyckelflaggan i Förbundet för finländskt arbete och den är en garanti för finländskt arbete. Finländskt arbete betyder allt arbete som gjorts i Finland.

Ursprungsmärket Nyckelflaggan kan beviljas på basis av ansökan och den sökande måste uppfylla strikta kriterier. Ansökningarna behandlas sex gånger per år av Nyckelflaggan-kommittén som leds av en ämbetsman från arbets- och näringsministeriet. I kommittén deltar också representanter för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, Centralhandelskammaren, Företagarna i Finland och konsumenter.

Kriterierna för en produkt eller en produktgrupp att bli beviljade Nyckelflaggan

Kriterierna för att bli beviljad märket Nyckelflaggan kan till först kännas oklara och komplicerade. Som en tumregel kan man säga att produkten eller produktgruppen måste uppfylla de två viktigaste kriterierna:

  1. produkten eller produktgruppen måste vara tillverkad i Finland och
  2. inhemsk till minst 50 procent av självkostnadsvärdet. I självkostnadsvärdet beaktas bl.a. råmaterial, tillbehör, halv- och helfabrikat, inpackningsmaterial och inpackningstillbehör samt rörliga och fasta personalkostnader. I medeltal är Nyckelflaggan-produkterna inhemska till över 80 procent.

Kriteriet ”Uppfattning om finländskt ursprung”, som nämns i reglerna kan ibland kännas lite förvirrande. Kriteriet Uppfattning om finländskt ursprung är en tilläggsdel som hjälper kommittén i besluten om beviljande av Nyckelflaggan. Hos en del av ansökningarna har det uppkommit situationer där de andra kriterierna för beviljande av Nyckelflaggan uppfylls men uppfattningen är utländsk. I sådana fall kan kommittén låta bli att bevilja Nyckelflaggan. Kriteriet i fråga är alltså uteslutande inte tillåtande.

Kriterierna för livsmedel att bli beviljade Nyckelflaggan

Märket Nyckelflaggan kan sökas för livsmedel på samma grunder som för produkter från andra verksamhetsområden. Märket Nyckelflaggan förutsätter inte att alla råvaror ska vara från Finland. På en allmän nivå rekommenderar vi ändå starkt att huvudråvarans ursprungsland märks ut på råvarorna, eftersom användningen av märket Nyckelflaggan inte får vara vilseledande. Läs mer om användningen av Nyckelflaggan på råvaror (på finska).

Kriterierna för tjänster att bli beviljade Nyckelflaggan

Från år 1995 har märket även beviljats för finländska specificerade och utnämnda tjänster. Kriteriernas första punkt är liknande som för produkterna, dvs.

  1. produktionen av tjänsteprocessen ska ske i Finland och tjänsten ska vara inhemsk till minst 50 procent av självkostnadsvärdet. Inom tjänsterna är arbetskraften den viktigaste kostnadsfaktorn och därför är Nyckelflaggan-tjänsterna generellt inhemska till 100 % eller nära det. Därtill ska det ansökande samfundet ha:
  2. en betydande inhemsk ägarandel och en ledning och ett huvudkontor som är verksamma i Finland. I praktiken kan alltså inte ett bolag med utländskt ägarskap få Nyckelflaggan för tjänster.

Därtill tar kommittén i beaktan bl.a. finländsk design och/eller produktutveckling samt tjänsternas inverkan på att förstärka inhemska produkters eller tjänsters ställning. Det är också relevant att komma ihåg att märket inte tar ställning till de anställdas nationalitet. Läs de exakta reglerna här.

Ibland blir vi frågade varför kriterierna för att bli beviljad Nyckelflaggan inte för ägarskapets och huvudkontorets del är desamma för den tillverkande industrin och tjänsterna. ”Tillverkad i Finland” utan krav på var ägarskapet för företaget ligger har funnits i reglerna för märket ända från början. Vi har sett att det mest relevanta för märket samt för den samhällsekonomiska inverkan är att tillverkningen sker i Finland och medför arbete till Finland.

Nyckelflaggan-kommittén och styrelsen för Förbundet för finländskt arbete har för tjänsternas del behandlat kriterierna och kommit till den slutsatsen att för tjänsternas del är ägarskapet kombinerat med en finländsk ledning och ett finländskt huvudkontor viktiga faktorer när konsumenten eller en offentlig inköpare gör anskaffningsbeslut. Dessa fungerar även som differentierande faktorer i tjänsterna, såsom inom IT-branschen eller hälsovårdsbranschen där det finns mycket utländsk konkurrens.

Kriterierna för nätbutiker att bli beviljade Nyckelflaggan

Märket Nyckelflaggan i samband med en nätbutik, berättar för kunderna att nätbutikens underhållare är ett finländskt företag som sysselsätter i Finland. Bakom en nätbutik med Nyckelflaggan ligger alltid ett företag som betjänar kunderna. Nyckelflaggan för tjänster har även tidigare kunnat ansökas för nätbutiker men i år har vi utav märket gjort en egen ”Suomalainen verkkokauppa” -textlogo samt specificerat kraven och budskapen för märket med tanke på just nätbutiker.

Förutom kriterierna som är riktade till Nyckelflaggan för tjänster, bör nätbutiken presentera sina betalnings- och leveransvillkor på ett tydligt sätt, kundtjänsten och lagret bör vara i Finland och leveransen bör ske från Finland. I nätbutiken bör även finnas en lättillgänglig register- och integritetspolicy i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Läs mer om Nyckelflaggan-märkningen i samband med nätbutiker (på finska).

Var kan konsumenten hitta Nyckelflaggan?

En vanlig konsument hittar Nyckelflaggan på produktförpackningar och i affärer. Förbundet för finländskt arbete har i åratal gjort samarbete med affärsgrupper. Nyckelflaggan syns i affärsgruppernas system, reklam, affärer och digitala kanaler, såsom i nätbutiker för mat.

Nyckelflaggan bärs dock av över 5600 produkter och tjänster från nästan alla verksamhetsområden, från den tillverkande industrin till digitala tjänster och nu även i allt större utsträckning till nätbutiker. Du hittar dem alla på vår söktjänst Sinivalkoinenvalinta.fi.

Användarvillkor för märken

 

Nina Pohjoiskoski
Kundansvarig, Nyckelflaggan

050 344 6048