Undersökning: Finländarna tror att Finlands framtida framgång bygger på utbildning, natur och innovationer

Finländarna tror att Finlands viktigaste framtida framgångsfaktorer är jämställd kvalitetsutbildning, natur och ren luft samt kreativitet och innovationer. Resultaten framgår i kampanjundersökningen Made by Finland, som genomförts på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete.

Enligt kampanjundersökningen Made by Finland, som genomförts på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete, tror fler än var tredje finländare (38 %) att jämställd kvalitetsutbildning är Finlands viktigaste framgångsfaktor i framtiden. Enligt finländarna är de näst viktigaste framgångsfaktorerna naturens, luftens och vattnets renhet (17 %) samt innovation, kreativitet och produktutveckling (12 %).
Särskilt under 35-åringar, tjänstemän och studerande ser utbildningen som Finlands största framgångsfaktor. Av 18–24-åriga finländare ser hela 44 procent utbildning som Finlands viktigaste framgångsfaktor.

Som främsta framgångsfaktorer efter toppentrion ser finländarna sysselsättning (11 %) och jämställdhet samt demokrati (11 %). De största skillnaderna mellan åldersgrupper finns i samband med förfrågan om teknologins potential: av under 24-åringar nämnde 14 procent teknologi som Finlands viktigaste framgångsfaktor i framtiden, av över 65-åringar endast tre procent.

– Kvalitetsutbildning samt omfattande implementering och utnyttjande av teknologi bildar grunden till utveckling av vår kompetens, våra innovationer och vårt arbetsliv. Vi måste satsa på dessa faktorer såväl på samhällsnivå som på individnivå. Det är även glädjande att se hur finländarna uppskattar vår rena natur som en framgångsfaktor. Det finns massor av potential till exempel inom turism och bioekonomi, säger verkställande direktör Tero Lausala på Förbundet för Finländskt Arbete.

Undersökningsdata insamlades bland 2 219 18–79-åriga finländare i kampanjundersökningen Made by Finland, som genomfördes av Taloustutkimus i februari 2017 på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete. Förbundet för Finländskt Arbetes, dess medlemmars och samarbetsorganisationers gemensamma Made by Finland-kampanj firar finländskt arbete och dess framgångshistorier. I kampanjen deltar över 80 företag och organisationer. Följ Made by Finland och delta i diskussionen på Twitter med fyrkantstaggen #madebyfinland.

Vilka anser du vara Finlands viktigaste framgångsfaktorer i framtiden? Nämn 1–3 faktorer du tycker är viktigast.

1. Jämställd kvalitetsutbildning 38 %
2. Natur och klimat; naturens, luftens och vattnets renhet 17 %
3. Innovation, kreativitet, produktutveckling 12 %
4. Sysselsättning, sänkt arbetslöshet 11 %
5. Jämställdhet, demokrati 11 %
6. Export, utrikeshandel 9 %
7. Kompetens, yrkeskunskap 7 %
8. Teknologi 7 %
9. Företagarskap 5 %

 

Ytterligare information:

Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 26 23
Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 74 10

Kampanjen Made by Finland är en gemensam kampanj för Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer och en officiell del av programmet för jubileumsåret Finland 100. I kampanjen deltar över 80 av Förbundet för Finländskt Arbetes medlemsföretag och organisationer. Dess mål är att öka stoltheten över mångformigt finländskt arbete. Made by Finland sammanför även experter på finländskt arbetsliv. Som del av Made by Finland-kampanjen granskar och utvecklar Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes, Työelämä 2020-projektet och Arbetshälsoinstitutet tillsammans finländskt arbetsliv och dess styrkor. www.madebyfinland.fi