Förbundet för Finländskt Arbete lyfter ansvarsfullhet som ett medlemskriterium

Förbundet för Finländskt Arbete har tillsammans med sina medlemsföretag fastställt vad ansvarsfullt arbete i Finland innebär. Att skapa arbetsplatser, ansvarsfullhet i produktion och anskaffningar samt att sköta om anställdas kunnande och välmående är principerna för ansvarsfullt arbete som Förbundet för Finländskt Arbete har fastställt och till vilka de 4500 medlemssamfunden engageras till.  Förbundet inleder ett omfattande utbildningsprogram för sina medlemsföretag. Programmet stöder företagen i ansvarsfullt arbetet och hur detta kommuniceras.

– Ansvarsfullhet är redan nu en betydande faktor i företags, den offentliga sektorns och konsumenternas köpbeslut. Vi tror att ansvarsfullt arbete är ett grundkrav för finländska företags affärsverksamhet både nationellt och internationellt, berättar Riitta Huuhtanen, direktionens ordförande vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Principerna för finländskt arbetes ansvarsfullhet har fastställts under senaste år tillsammans med förbundets medlemsföretag och genom att undersöka vad finländarna uppskattar och kräver för ansvarsfullhetens del både i företag och som konsumenter.

– Vi har noggrant lyssnat på våra medlemsorganisationers önskemål och behov, berättar Huuhtanen om förbundets kartläggningsarbete.

Medlemsorganisationernas högsta ledning anser att god arbetsledning och att beakta ansvarsfullhet i produktionen eller tjänsterna är de viktigaste faktorerna i ansvarsfullhet. Anställdas välmående och produktionskedjornas transparens är de delområden av ansvarsfullhet som företagen sköter bäst.

– Enkäten visade att ansvarsfullhet är mycket viktigt i nästan alla företag och att företagen behöver mest stöd med att kommunicera ansvarsfullheten, berättar Tero Lausala, verkställande direktör vid Förbundet för Finländskt Arbete.

– Vid sidan om miljöansvar fäster vi särskild uppmärksamhet på ekonomisk och social ansvarsfullhet i arbete som utförs i Finland. Vi lyfter upp, tillsammans med medlemsföretagen och genom att stöda dem, hur viktigt det för ansvarsfullhetens del är att skapa arbetsplatser och bevara nuvarande arbetsplatser samt att sköta om de anställda, fortsätter Lausala.

Förbundet för Finländskt Arbete kommer att engagera sina medlemsföretag till principerna för ansvarsfullt arbete

Enligt Förbundet för Finländskt Arbetes definition utvecklar ett ansvarsfullt företag sin verksamhet så att arbetsplatserna bevaras och nya arbetsuppgifter och arbetsplatser skapas. Därtill sköter företaget om att dess produktion och de anknutna underleveranserna är ansvarfulla samt stöder sina anställdas kunnande och jämställdhet.

– Enligt vår enkät förverkligas dessa principer redan mycket fint i flera av våra medlemsorganisationer. I framtiden förbinder sig alla våra medlemsorganisationer att underteckna dessa principer för ansvarsfullt arbete. Genom att engagera och utbilda våra medlemmar till ansvarsfulla aktörer vill vi för vår del främja världens förändring till en ansvarsfull plats, sammanfattar Lausala.

Förbundet för Finländskt Arbete genomförde en kvantitativ onlineenkät med Surveypal 10.1–25.10.2019. Sammanlagt svarade verkställande direktörer och verksamhetsledare vid 213 företag med Nyckelflaggan.

Läs mer om Förbundet för Finländskt Arbetes principer för ansvarsfullhet

Ytterligare information:

Riitta Huuhtanen, direktionens ordförande, Förbundet för Finländskt Arbete, riitta.huuhtanen@suomalainentyo.fi, 050 533 1859
Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Hanna Malinen, kommunikationschef, Förbundet för Finländskt Arbete, hanna.malinen@suomalainentyo.fi, 050 369 4949

Förbundet för Finländskt Arbete arbetar för att göra finländskt arbete mer uppskattat och framgångsrikt. Förbundet administrerar märken som är tecken på finländskt arbete (Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag) och påverkar köpbeslut för att bevara och skapa nya arbetsplatser. www.suomalainentyo.fi