Oroande undersökningsresultat: Finland saknar sporrande klimat

Endast 44 procent av finländarna anser det finns ett sporrande klimat i Finland som gör det möjligt att nå även ambitiösa mål. Resultatet framgår av en undersökning som beställts av Förbundet för Finländskt Arbete.

Enligt finländarna kunde klimatet i Finland vara mer sporrande än idag, trots att Finland generellt sett erbjuder goda möjligheter till att förverkliga drömmar. Över 60 procent av respondenterna upplever att det finländska samhället gör det möjligt att nå sina egna drömmar. Det tycker speciellt unga, studerande och anställda i chefspositioner.

– Resultatet avslöjar att det ännu finns mycket att göra för att vi alla ska kunna tro på det finländska samhället som en möjliggörare för att besanna våra drömmar. Vårt samhälle erbjuder nog alla förutsättningar till framgång, men det allmänna attitydklimatet sporrar inte till att utnyttja dessa. För att lösa detta behöver vi mer självförtroende. Vi bör även stöda och sporra varandra samt visa en frisk stolthet över allt som är bra i Finland, säger verkställande direktör Tero Lausala från Förbundet för Finländskt Arbete.

Nästan alla finländare (97 % av respondenterna) var eniga om att vi kan skapa nya idéer och välmående genom samarbete och genom att hjälpa andra människor på arbetsplatsen. På motsvarande sätt tror 95 procent av finländarna på att skapa bättre välmående genom att var och en drar sitt strå till stacken och agerar ansvarsfullt i samhället.

Undersökningens data baserar sig på kampanjundersökningen Made by Finland, som beställts av Förbundet för Finländskt Arbete. Enkätundersökningen genomfördes av Taloustutkimus i februari 2017 och besvarades av 2 219 finländare i åldern 18–79. Made by Finland-kampanjen, som arrangeras av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer, firar finländskt arbete och dess framgångshistorier. I kampanjen deltar över 80 företag och organisationer. Följ Made by Finland och delta i diskussionen på Twitter under fyrkantstaggen #madebyfinland.


Ytterligare information:

Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 26 23
Jokke Eljala, undersökningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 74 10

Made by Finland-kampanjen arrangeras av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer som en officiell del av Finland 100-jubileumsårets program. I kampanjen deltar över 80 av Förbundet för Finländskt Arbetes medlemsföretag med målet att öka stoltheten över finländskt arbete i dess många former. Made by Finland samlar även experter från det finländska arbetslivet. Som del av Made by Finland-kampanjen granskar och utvecklar Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes, Työelämä 2020-projektet och Arbetshälsoinstitutet tillsammans finländskt arbetsliv och dess styrkor. www.madebyfinland.fi