suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi
Avainlippu_50_juhlavuosi

2015 Nyckelflaggan 50 år

År 2015 firar vi Nyckelflaggans 50-års jubileum och tillsammans med alla företag som beviljats Nyckelflaggan lanserar vi kampanjen Nostetaan Suomi plussalle!

Kampanjen påminner konsumenterna om den betydelse finländskt arbete har och presenterar den breda skalan av företag som beviljats Nyckelflaggan.

Jubileumsåret firas med en turné som går genom hela Finland från Uleåborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio och SuomiAreena i Björneborg.

Jussi_lehti_suomalaisen_tyon_liitto

2014 En internationell forskningsverksamhet inleds, tidskriften Jussi lanserar

Förbundet påbörjade ett forskningsprojekt om betydelsefullt och värdefullt arbete i samarbete med det internationella forskningsbolaget The Futures Company.

Med forskningsprojektet vill förbundet komma med ett bidrag till diskussionen om arbetes förändring och lyfta fram en bild av hur betydelsefullt och värdefullt arbete ser ut och att beskriva hur sådant arbete skapar nya möjligheter och värden för arbetsgivare, arbetstagare och samhället.

Förbundets medlems- och intresseorganstidskrift som publicerats sedan år 2011 förnyas och byter namn från Avainlippu (Nyckelflaggan) och får namnet Jussi.

sinivalkoinen_jalanjalki_vappu_tiedotustilaisuus

2013 Förbundet lanserar kampanjen Sinivalkoinen jalanjälki

Förbundet lanserar tillsammans med detaljhandelskedjan K-gruppens affärer och ca 50 finländska livsmedelstillverkare och företag inom industrin för bruksföremål, kampanjen Sinivalkoinen jalanjälki.

Kampanjen har som sitt huvudsakliga syfte att öka försäljningen av finländska produkter, förmedla information om finländsk formgivning och det arbete som ligger som grund för produkterna samt att göra det enklare för konsumenter att välja produkter som främjar finländskt arbete.

Kampanjern utnyttjar uträkningar som har rötter i Osmo Forsells uträkning om insats och utkomst: ifall varje finländare använder 10 euro till i månader för att handla finländska produkter, skapas 10 000 nya arbetsplatser om året. Kampanjen varade hela år 2014 och fortsatt under år 2015 och 2016.

Katainen_Urpilainen_Suomalaisen_tyon_liiton_100vuotisjuhla

2012 Förbundet för Finländskt Arbete fyller 100 år

Tillsammans med MTV3 producerades en tv-serie i 40 delar under namnet Historier om finländskt arbete (Tarinoita suomalaisesta työstä). Turnén Arbete på rundtur (Työ Turneella) försäkrade att förbundet fick en plats på Finlands mest kända sommarevenemang.

Förbundets tryckta historik ”Århundradets kampanj” utkommer.

Jubileumsåret når sin höjdpunkt i och med förbundets 100-års fest som ordnades 24.9.2012 i Statsrådets festlägenhet i Smolna. Festen är ett tillfälle att knyta nya kontakter och under festen delar förbundet ut pris för Gott arbete till företag från olika branscher, gemenskaper och till privatpersoner. Som pris delas u tunika verk som samtidigt är mästerliga prov på unga finländares kunnighet. Festen upptas på band och sänds i tv på MTV 13.10.2012.

yhteiskunnallinen_yritys_logo

2012 Kollektivmärket Ett samhälleligt företag tas i bruk

Ett samhälleligt företag blir förbundets tredje kollektivmärke vid sidan om Nyckelflaggan och Design from Finland.

Märket beviljas företag vars vinstandelar till största del kanaliseras till ett samhälleligt syfte som främjar samhälleliga målsättningar.

Arbets- och näringsministeriet tog initiativ till det nya märket och ansåg att förbundet vore en lämplig organisation för lanseringen av ett sådant här märke. Elina Järvinen och Harri Homi vann formgivningstävlingen med sitt bidrag.

Avainklubi_vappu_lanseeraus

2011 Nättjänsterna utvecklas och Nyckelklubben grundas

Förbundet gör avsevärda uppdateringar och utvecklar sin nättjänst och effektiverar sin kommunikation på sina valda kanaler för social media.

Förbundet publicerar en ny nättjänst Sinivalkoinenvalinta.fi – ett marknadsföringsunderlag som samlar alla medlemsföretagens produkter och tjänster som beviljats något av förbundets tre kollektivmärken (Nyckelflaggan, Design from Finland och/eller Ett samhälleligt företag).

Nyckelklubben Avainklubi.fi grundades i syfte att fokusera på medlemsföretagens produktutveckling

DFF_logo

2011 Kollektivmärket Design from Finland lanseras

Märket Design from Finland blir förbundets andra kollektivmärke vid sidan om Nyckelflaggan och är ett tillkännagivande för finländsk formgivning.

Kollektivmärket Design from Finland kan beviljas åt en produkt eller en tjänst som är formgiven i Finland och i vars formgivning man investerat i Finland.

Märkets utseende förnyades år 2013. Det nya, runda, mörkblåa märket ritades upp av designbyrån Werklig.

Lordi_Avainlippu_Kuva_Juha_Karkkainen

1995, 2006, 2011 Nyckelflaggan-utmärkelser delas ut till ishockeylag och Lordi

I maj år 1995 ett diplom till det lag som vann guld i VM i ishockey. Händelsen går av stapeln på Helsingfors Salutorg medan 2,3 miljoner tv-tittare ser på.

År 2006 överräcker President Tarja Halonen en Nyckelflagga i brons åt Lordi, musikbändet som vann guld i Eurovisionstävlingarna. De folkliga festligheterna firas igen på Salutorget.

Samma procedur upprepas då President Tarja Halonen överräcker en Nyckelflagga i järn åt Finlands landslag som vann guld i ishockey VM. Händelsen går av stapeln på Helsingfors Salutorg.

Bild: Juha Kärkkäinen / www.musakuvat.com

 

Tiedat_kylla_miksi_kampanjaslogan_Avainlippu_1993

1992 Namnändring: Förbundet för Finländskt Arbete

Förbundet för Inhemskt Arbete blir Förbundet för Finländskt Arbete.

Namnändringen bär ett budskap om nya tag och ny image. Förbundets tidskrift får namnet Hyvä Suomi!

Betydelsen av Nyckelflaggan växer då den tidigare obligatoriska ursprungsmärkningen i Finland försvinner och tas ur bruk.

På 1990-talet var Hasan & Partners den ledande reklambyrån i Finland och de designade kampanjer för Förbundet för Finländskt Arbete som blev riktgivande inom reklamdesign i Finland.

kotimaisen_tyon_liitto_juliste

1978 Förbundet för Inhemskt Arbete föds så förbundet och kommissionen fusioneras

Förbundet för Inhemskt Arbete fortsätter det arbete Förbundet för Finlands Arbete samt Kommissionen för Inhemsk produktion påbörjat.

I och med fusioneringen förenas ursprungsmärkningen samt verksamheten för inhemska kampanjer vilket tidigare finansierats med dels statliga och dels privata finansiella medel.

Man avstår från alla tidigare kollektivmärke och den enormt populära Nyckelflaggan blir istället förbundets kollektivmärke som vittnar om inhemskt ursprung.

Avainlippu_alkuperämerkki_1975

1975 Nyckelflaggan blir ursprungsmärke

Marthaförbundets verksamhetsledare Annikki Jäntti tar år 1973, under kommissionsmötet för Inhemsk produktion, initiativ till en ursprungsmarkering.

Nyckelflaggan som i årtionden fått tjäna som en kampanjsymbol blir år 1975 ett ursprungsmärke som Kommissionen för Inhemsk produktion beviljade enbart till produkter med inhemskt ursprung.

De allra första märkena beviljades åt Norlyns strumpbyxor, Finnmatch tändstickor och Nokias toalettpapper.

vientimerkki_1974_suomen_tyon_liitto

1974 Exportmärket får sin början

Grafikern Kaj Kajander designar en lejonhuvud som kan fästas på yttersidan av lådor och signalera om export.

Exportmärket blir det tredje ursprungsmärket (lejonhuvudet) utöver ursprungsmärket och garantimärket (ett lejonhuvud inom en åttkantig ram).

Idén var i tiderna att skapa en hierarkisk ordning för märkena. På toppen av hierarkin skulle det finnas ett exportmärke som beviljades åt de varor som haft den största internationella framgången.

vientipalkinto_urho_kekkonen_armi_ratia_1974

1967 Republikens presidents exportpris

Exportpriset grundas på initiativ av förbundet. Utdelningen av exportpriserna i presidentslottet är en festlig tillställning.

Exportpriset utdelas fortfarande. Sedan år 2000 bär priset namnet Republikens presidents internationaliseringspris.

kotimaisen_tuotannon_valtuuskunta_avainasemassa_katri_helena_avainlippu

1965 Kommissionen för inhemsk produktion grundas, Nyckelflaggan föds

Regeringen som leds av Johannes Virolainen grundar Kommissionen för inhemsk produktion, där förbundet finns representerat.

Nyckelflaggan grundas och blir ett emblem för kampanjen Köp inhemskt (Osta kotimaista). Kampanjen är ursprungligen ett beställningsarbete av Statsrådet och schottislåten ”Avainasemassa” (fri översättning: I nyckelposition) blir kampanjens signaturmelodi och den uppförs av Katri Helena.

Förbundet fungerar som stöd i bakgrund i flera tv-produktioner som bygger på ideologin kring finländsk produktion.

osmo_forssell_panos-tuotos_suomalaisen_tyon_liitto

1960 Osmo Forssells forskning om insats och utkomst sätter igång

Osmo Forssells undersökning bevisade att inhemska offentliga upphandlingar verkligen är lönsamma. Forskningen var i sin tid den första av det här slaget i Finland.

Osmo Forssells undersökning förblir en grundpelare för förbundets undersökning och kommunikation från 1960-talet fram till 2000-talet.

laatukampanja_martti_mykkanen_julistesarja_suomen_tyon_liitto_1957-1958

1950 Ett årtionde för kvalitetsmedvetenhet

Under hela 1950-talet ordnade förbundet kampanjer i anknytning till temat om kvalitetshöjning. Kampanjerna gick i samma pigga ton som motsvarande kampanjer i USA. Tack vare förbundets verksamhet blev industrierna i Finland allt mer medvetna om kvalitet och det gjordes en hel del för att uppfölja kvaliteten på den inhemska produktionen.

Märket med lejonhuvudet inom en ram med åtta kanter blir garantimärke år 1957.

Ursprungsmärket förblir ett lejonhuvud utan ramar.

sisu_kampanja_messuhalli_kotimainen_tyo_ry

1940 Namnändring: Suomen Työn Liitto

Under fredssommaren efter vinterkriget byter Förbundet för Inhemskt arbete rf. sitt namn till Suomen Työn Liitto. Det nya namnet anses spegla förbundets karaktär och målsättningar bättre än det gamla.

Ihärdiga kampanjer under ett helt årtionde kretsar kring temat sisu. Sisu-kampanjen får folkets spontana understöd och kampanjen får enorma proportioner. Livet skuggas av faran av Sovjetunionen.

merkki25v_kotimainen_tyo_ry

1937 Inhemskt arbete fyller 25 år

Förbundets jubileumsår markerar tiden då arbetarrörelsen börjar arbeta tillsammans med det nationella arbetet för gemensamma målsättningar.

Huvudfesten firas på Aleksis Kivi-dagen i Helsingfors Mässhall.

Förbundets kontor värvade talare till festen och postade festliga dikter och artiklar till lokala kommissioner över landet från Hangö till Petsamo och pressens intresse väcktes. I samband med festligheterna visades filmer och teaterstycken, därtill ordnades bl.a. mannekängförevisningar överallt runtom i Finland i samband med festligheterna.

luonnos_laatumerkki_matti_bjorklund

1934 Kvalitetsmärket föds

Kvalitetsmärket för exemplariska finländska märken var en modifikation av lejonhuvudet. Detta märke hade nio lejonhuvuden omramade av en ros.

Kvalitetsmärket beviljades åt ”exemplariska finländska produkter som kan anses vara en vinst för vårt lands industriella utveckling och en nationalekonomisk förtjänst”.

Märket beviljades fram till år 1939.

leijonamerkki_alkuperamerkki_kotimainen_tyo_ry

1932 Lejonhuvudet blir ursprungsmärke

Det modifierade märket med ett lejonhuvud inom en åttakantig ram blev ett ursprungsmärke för finländska produkter samt ett medlemsmärke för föreningen Inhemskt arbete rf.

Lejonhuvudet var på 30-talet en garanti för kvalitet och märket plagierades faktiskt utomlands.

Lejonhuvudet designades av arkitekt Matti Björklund som under 1930-talet fungerade som illustratör för Kalevala.

kotimainen_tyo_ry_julkaisuja

1931 Inhemskt arbete rf. grundas

Inhemskt arbete rf föddes då Förbundet för Inhemskt Arbete och Kotimaisen Tuotannon Ystävät fusionerades.

Förbundets uppgift var att utveckla inhemsk produktion och främja försäljningen samt att öka Finlands ekonomiska självförsörjande.

Undersökningar som stödde inhemsk produktion blev en ny verksamhetsform.

Förbundet lanserade efter en paus på ett drygt år ett eget språkrör, tidskriften Suomen Työ (Finlands Arbete).

kotimaisen_tyon_liiton_messuosasto_1920

1920 Finlands Mässa ordnas för första gången

Finlands Mässa arrangerades i Helsingfors och blev en enorm folklig festlighet.

På mässavdelningen för Förbundet för inhemskt arbete presenteras Finlands handelsbalans och förbundet säljer sin mässtidning samt Finlands Industrikalender.

Förbundet för Inhemskt Arbete är med om att ordna mässorna och deltar enligt reglerna i mässorna.

Finlands Mässa blir ett aktiebolag år 1921 och de två första aktierna tecknas i Förbundet för Inhemskt Arbetes ägo.

ensimmainen_alkuperamerkki_kotimaisen_tyon_liitto

1917 det första ursprungsmärket grundas

Förbundet för Inhemskt Arbete lanserar en märkestävling i augusti år 1915, varmed man efterlyste ett ursprungsmärke som lämpade sig för finländska produkter.

Märkestävlingen resulterar i att Arne W. Ranckens märke väljs som ursprungsmärke. Märket avbildar en gran som växer vid ett vatten, och i bakgrunden syns ett kugghjul.

Ursprungsmärket var i bruk under åren 1917-1919.

kotimaisen_tyon_liitto_perustamiskuva_1912

1912 Förbundet för Inhemskt Arbete grundas i Tammerfors

1912 Finland är ett storfustendöme som tillhör Rysslands mångnationella imperium. Förbundet för Inhemskt Arbete är en rörelse som tar del av Finlands strävan efter självständighet.

Förbundet grundades ursprungligen under temaveckorna som främjar finländsk industri och Finländska veckorna. De Finländska veckorna arrangeras flera gånger under åren 1913 och 1975. Till de stora nationella festligheterna hör en hel del seminarier, fester utomhus, konserter, reklamtåg, skyltfönstertävlingar och industriutställningar.

För att stöda de Finländska veckorna börjar förbundet att publicera de månadstidningarna Kotimainen Työ och Inhemskt Arbete.