Dagen Köp mera jobb åt finländarna firas den 7 december – sysselsättningsfrämjande effekter är tungt vägande argument för inköp i framtiden

Den första fredagen i december, den 7 december, väljer vi hellre finländskt, då dagen Köp mera jobb åt finländarna firas redan för fjärde gången. Under dagen vill vi påminna konsumenterna om vikten av att det finns jobb i vårt land. Enligt en nyligen gjord enkät anser över en tredjedel av finländarna att sysselsättningen som en produkt eller tjänst medför påverkar inköpsbesluten allt mera. Dagen Köp mera arbete åt finländarna är ett bra tillfälle för konsumenter att fundera på sina konsumtionsvanor. Bakom dagen står Förbundet för finländskt arbete.

Enligt en nyligen gjord enkät anser 38 procent av finländarna att den sysselsättning som en produkt eller tjänst medför i Finland kommer att påverka köpbeteendet allt mera i framtiden. Just nu är de tyngst vägande argumenten vid inköp kvaliteten (59 procent) och priset (45 procent). Respondenterna anser att sysselsättningen på nationell och dessutom lokal nivå, finländsk tillverkning och att tillverkare eller producenterna agerar etiskt kommer att påverkar köpbeteendet allt mera i framtiden.

Nästan alla respondenter (94 procent) ansåg jobb skapas i Finland då vi hellre väljer inhemska produkter eller tjänster. Av enkätens respondenter var 92 procent av samma eller nästan samma åsikt om att individen har huvudansvaret för att dennes egen konsumtion är ansvarsfull.

– De sysselsättningsfrämjande effekterna som produkter tillverkade i Finland medför har under de senaste åren blivit den viktigaste anledningen att köpa finländska produkter och tjänster. Dagen Köp mera jobb åt finländarna är ett bra tillfälle att fästa uppmärksamhet vid dina egna val och gör gärna det under årets alla dagar, uppmanar verkställande direktör Tero Lausala vid Förbundet för finländskt arbete.

Att välja en produkt eller tjänst som tillverkats eller producerats inrikes är en form av ansvarsfull konsumtion. Att välja en produkt tillverkad i Finland är ett ansvarsfullt val på många sätt: koldioxidavtrycket är ofta mindre, att välja inhemskt ger jobb och produktens ursprung är att lätt att ta reda på.

– Finländare är allt mera medvetna om vilka val de gör genom sina beslut som konsumenter. Etiken i olika produkter, klimatkonsekvenser, ursprung och till exempel sysselsättningsfrämjande effekter i Finland funderar konsumenter på dagligen allt mera och oftare, säger Lausala.

Nyckelflaggan synliggör finländskt arbete

Konsumenterna känner bra till kollektivmärket Nyckelflaggan som är ett tecken på inhemska produkter eller tjänster. Nyckelflaggan gör det lätt för konsumenter att välja de produkter och tjänster som producerats i Finland och ger jobb i Finland.

– Syftet med dagen Köp mera jobb åt finländarna är samma som med Nyckelflaggan: att synliggöra finländskt arbete och uppmuntra konsumenter att hellre välja inhemskt, tillägger Lausala.

I dagen Köp mera jobb åt finländare kan du delta till exempel på Facebook genom att gå med i eventet samt genom att bjuda in och utmana dina vänner. Med dagen uppmuntrar vi till att hellre välja inhemska produkter och tjänster och om dina egna blåvita val kan du berätta på sociala medier med hashtaggen #köpmerajobbåtfinländarna #ostatyötäsuomeen. Dagen Köp mera jobb åt finländarna firas för fjärde gången i år.

På enkäten om konsumtionsvanor svarade 1187 personer. Undersökningen genomfördes i Taloustutkimus internetpanel i slutet på oktober och besvarades av finländare i åldern 18–79 år. Undersökningen beställdes av Förbundet för finländskt arbete.

Ytterligare uppgifter:

Nina Pohjoiskoski, Nyckelflaggan Brand Manager, Förbundet för finländskt arbete, 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete och kollektivmärket kan beviljas till produkter tillverkade i Finland och tjänster producerade i Filand. Nyckelflaggan bärs av totalt över 4300 produkter, produktgrupper eller tjänster. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för finländskt arbete har uppdraget att främja uppskattningen av finländskt arbete och dess framgång. Förbundet förvaltar kollektivmärken som är tecken på finländskt arbete, påverkar köpbeteendet och uppmuntrar arbetslivet till förnyelse. https://suomalainentyo.fi/sv/