Nu är det ansvarsfullt att köpa inhemskt – våra köpbeslut håller företagen i liv

Coronaviruset sätter press på många finländska företagare. Nu om någonsin lönar det sig att välja inhemska produkter och tjänster, så att arbetsplatserna behålls och vi kan försäkra inhemsk produktion även i fortsättningen, uppmanar Förbundet för Finländskt Arbete.

Förbundet för Finländskt Arbete har närmare 4 300 medlemsorganisationer som sysselsätter cirka 250 000 personer. Medlemsorganisationernas sammanlagda omsättning är över 100 miljarder euro. Förbundet jobbar för att uppskattningen för finländskt arbete ska öka och finländskt arbete ska vara framgångsrikt. Genom att påverka köpbesluten vill förbundet trygga arbetsplatserna. Just nu när coronaviruset sprider sig omkring världen är oron om inhemska företags och särskilt små och medelstora företagares situation stor och akut.

Under dessa tider är det särskilt ansvarsfullt att köpa inhemskt. Bland produkterna av Förbundet för Finländskt Arbetes medlemsorganisationer är nästan 1 500 produkter som används dagligen, såsom livsmedel, skönhets-, välmående- och hygienprodukter, köks- och städprodukter, barnprodukter och husdjursmat. Dessa företags omsättning är cirka 10 miljarder euro och företagen sysselsätter cirka 22 000 personer.

– Våra undersökningar påvisar att finländarna vill stöda finländsk sysselsättning med sina produkt- och tjänsteval. Nu är det dags att följa dessa värden. Många serviceföretag är beroende av kundflöden som nu i och med coronaviruset har upphört. Nu är det särskilt viktigt att stöda finländska tjänster till exempel genom att köpa presentkort och använda dem när tiden är lämplig, konstaterar Tero Lausala, verkställande direktör vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Finland är i en lyckosam situation jämfört med många andra länder i och med att landets självförsörjning och försörjningsberedskap är på god nivå, fastän coronaviruset orsakar sina egna utmaningar. I Finland är självförsörjningsgraden till och med 80 procent. Även leveransberedskapen är på god nivå i Finland, så det råder ingen större oro om att nödvändighetsvaror och mat slutar.

– Ändå är flera företagare i en besvärlig situation då coronaviruset påverkar försäljningen negativt. Genom att köpa produkter och tjänster som tillverkats i Finland försäkrar vi att de finns även i framtiden och att människor har arbete, säger Lausala. Om varje finländare skulle köpa mer finländska produkter och tjänster med tio euro i månaden, skulle 10 000 arbetsplatser behållas.

Tero Lausalas blogg: Kaupankäynnin tyrehtymistä ei korvaa mikään tukitoimi – omilla valinnoillamme voimme kuitenkin säilyttää työpaikat

I tjänsten Sinivalkoinen valinta finns alla produkter och tjänster som beviljats Nyckelflaggan-, Design from Finland- eller Ett samhälleligt företag-märket

Ytterligare information:

Tero Lausala, verksatällande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623

Hanna Malinen, kommunikationschef, Förbundet för Finländskt Arbete, hanna.malinen@suomalainentyo.fi, 050 369 4949

Förbundet för Finländskt Arbete jobbar för att uppskattningen för finländskt arbete ska öka och finländskt arbete ska vara framgångsrikt. Förbundet administrerar märken på finländskt arbete och påverkar köpbesluten, så att arbetsplatserna behålls och nya uppstår. www.suomalainentyo.fi