suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi

För finländskt arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har i över hundra år arbetat långsiktigt och oavbrutet för finländskt arbete.

Tietoa_meista_paakuva3_suomalaisen_tyon_liitto

För finländskt arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har i över hundra år arbetat långsiktigt och oavbrutet för finländskt arbete.

Medlemsföretag

Vår medlemskår består av allt mellan enmansföretag till stora företag och gemenskaper. Våra medlemmar har alla en vilja att arbeta för finländskt arbete och att dela med sig information om finländsk kunnighet.

Se vem som är medlem

Förbundets organ

En årligt tillvald fullmäktige besitter högsta beslutanderätten inom förbundet och under fullmäktigen fungerar styrelsen samt direktionerna för Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag och förbundets personal.

Förbundets organ

Strategi

Arbete skapar mening och välfärd. Vi är övertygade om att finländskt arbete når framgång då arbetet upplevs som meningsfullt, arbetet är internationellt med stolthet och då vi alla fäster uppmärksamhet vid våra inköpsbeslut.

Vår strategi
Suomalaisen Työn Liitto - info

Förbundet för Finländskt Arbete

Förbundet för Finländskt Arbete är en politiskt obunden, icke vinstdrivande organisation som ägs av sina medlemmar. De flesta av våra medlemsföretag har beviljats Nyckelflaggan, Design from Finland- eller Ett samhälleligt företag-märket.

Vi arbetar för att öka uppskattningen för finländskt arbete och skapa ökad framgång för finländskt arbete. Vi förverkligar vårt uppdrag på tre sätt:

  1. Vi genomför undersökningar och kommunicerar aktivt om temahelheter som påverkar uppskattningen och framgångarna för arbete som utförs i Finland.
  2. Vi förvaltar och utvecklar märken som vittnar om finländskt arbete.
  3. Tillsammans med kollektivets medlemmar genomför vi projekt kring förändring av arbetet och värdet av finländskt arbete samt gemensamma marknadsföringskampanjer både i Finland och internationellt.

Följ diskussionen