Förbundets organ

Vi står dig till tjänst i allt möjligt! På vår sida för kontakter hittar du personalens kontaktuppgifter.

Ett råd som väljs under ett årligt valmöte övervakar förbundets verksamhet. Rådet väljer en styrelse som sammanträder 6 gånger om året i ledning av en ordförande. Direktionerna för våra kollektivmärken Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag är alla underordnade styrelsen. Även personalen är underordnad styrelsen.

Förbundet har ett valutskott som består av en ordförande samt 3-5 medlemmar. Valutskottets mandatperiod är tre år. Förbundets valutskott föreslår årligen medlemmar till fullmäktige och direktionen.

På styrelsemötena behandlas medlemsansökningarna och på direktionsmötena behandlas ansökningarna om användningsrättigheter till märkena. Här kan du kolla upp vårt mötesschema och organens sammansättning (endast på finska).


Fullmäktige 2019

Ordförande

Tapio Pajuharju
toimitusjohtaja, Harvia Oy

Vice ordförandena

Ulrika Romantschuk
viestintä- ja brändijohtaja, Oy Karl Fazer Ab
Petri Peltonen
alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö

Medlemmar

Vice medlemmar

Namngivningshanterare

Antti Korpiniemi
toimitusjohtaja
Hannes Berner
hallituksen varapuheenjohtaja
Berner Oy
Juha Suuronen
yksikönjohtaja
Suvi Sundqvist
yksikönjohtaja
Business Finland
Heli Tammivuori
johtaja
Mika Lallo
johtaja
Elintarviketeollisuusliitto ry
Janne Kalliola
toimitusjohtaja
Juha Jauhiainen
muotoilujohtaja
Exove Oy
Ville Pesonen
myyntijohtaja
Anna Ailio
viestintäpäällikkö
Gasum Oy
Jouni Tamski
toimitusjohtaja
Paula Helmi
sisäilmatutkija
JK-Tekniikka Oy
Laura Niemi
viestintäjohtaja
Sari Elomaa-Sirén
lakimies
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Susanna Aaltonen
johtaja
Sami Nikander
johtaja
Kemianteollisuus ry
Eeva Salmenoja
johtaja
Karoliina Partanen
viestintäjohtaja
Kesko Oyj
Johanna Sippola
johtaja
Paula Paloranta
pääsihteeri
Keskuskauppakamari
Hannu Saarinen
toimitusjohtaja
Rainer Salminen
myyntijohtaja
Lammin Ikkuna Oy
Hanna Kauste
markkinointipäällikkö
Nea Barman
Consumer insights and media manager
Marimekko Corporation
Tuomas Telkkä
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Joona Widgrén
ekonomisti
OP Ryhmä
Henna Leonsaari
kehityspäällikkö
Peter Lindström
markkinointijohtaja
Orion Oyj
Tom Kaisla
toimitusjohtaja
Auli Hänninen
toimitusjohtaja
Perheyritysten liitto ry
Pauli Waroma
markkinointijohtaja
Sanna Määttänen
tuote- ja palvelukehitysjohtaja
Pihlajalinna Oyj
Juha Helokoski
liiketoiminnan johtaja
Hanna Tähkäaho
markkinointijohtaja
Raisio Oyj
Nina Laine
kv-sihteeri
Jenni Korkeaoja
kassanjohtaja
SAK ry (TEAM/SEL)
Jorma Vehviläinen
johtaja
Veli-Pekka Ääri
johtaja
SOK
Mikko Reinekari
myynti- ja markkinointijohtaja
Vilma Westerlund
markkinointi- ja brand manager
St1 Oy
Linda Huikko
markkinointijohtaja
Markus Ylijoki
myyntipäällikkö
Suomen Kerta Oy
Maria Mroue
markkinointi- ja viestintäjohtaja
Jussi Kivikari
tuoteryhmäpäällikkö
Suomen Messut Osuuskunta
Anu-Maaria Vaalama
viestintäpäällikkö
Pia Sippel
tuoteryhmäpäällikkö
Suomen Nestlé Oy
Carita Orlando
varapuheenjohtaja
Mika Hämeenniemi
toimialapäällikkö
Suomen Yrittäjät ry
Ilkka Salo
ryhmäpäällikkö
Esko Keskinen
johtaja
Teknologiateollisuus ry
Pirkko Harrela
sidosryhmäjohtaja
Stefan Sundman
johtaja
UPM Kymmene Oyj

Styrelse

Mötestider för år 2019: 15.2, 10.4, 11.9, 16.10 och 12.12.

Ordförande

Riitta Huuhtanen, hallituksen jäsen, Hallituspartnerit ry

Vice ordförande

Alexander Rosenlew
toimitusjohtaja, Oy Orthex Finland Ab

Medlemmar

Marjukka Aarnio
teollisuusneuvos,
työ- ja elinkeinoministeriö
Ari Akseli
päivittäistavarakaupan toimialajohtaja,
Kesko Oyj
Susanna Blomqvist
toimitusjohtaja, Saintex Oy
Sture Fjäder
Puheenjohtaja, Akava ry
Olli Heikkilä
markkinointijohtaja, Olvi Oyj
Harri Järvinen
yhteyspäällikkö, SAK ry
Joakim Karske
johtaja, OP Ryhmä
Arttu Laine
kenttäjohtaja, SOK
Aino Määttä
hallituksen jäsen, Sinituote Oy
Päivi Paltola
strategic advisor,
Helsinki International Schools Group
Raija Tapio
toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Aava Oy

Vice medlem

Mari Rautiainen
henkilöstöjohtaja, Helsingin diakonissalaitos

Valutskott

Tapio Pajuharju
toimitusjohtaja, Harvia Oy
Teresa Kemppi-Vasama
hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy
Anni Vepsäläinen
toimitusjohtaja, Suomen Messut Osuuskunta

Nyckelflagga-direktion

Mötestider för år 2019: 5.2, 9.4, 4.6, 10.9, 8.10 och 10.12.

Ordförande

Kari Alanko
erityisasiantuntija, TEM

Vice ordförande

Johanna Sipola
johtaja, Keskuskauppakamari

Medlemmar

Kimmo Aalto
asiantuntija, MTK
Jouni Hakala
PK-johtaja, EK
Mika Hämeenniemi
toimialapäällikkö, Suomen Yrittäjät ry
Anna-Maija Kirkkari
varatoimitusjohtaja, TTS Työtehoseura
Tapio Manner
diplomi-insinööri
Tuomas Ylitalo
elinkeinopoliittinen asiantuntija, Palta

Sekreterare

Erja Antell
hallintopäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

 


Design from Finland -direktion

Mötestider för år 2019: 5.2, 4.4, 6.6, 5.9 och 28.11.

Ordförande

Kari Kallonen
teollisuusneuvos

Vice ordförande

Tuire Ranta-Meyer
johtaja, Metropolia

Medlemmar

Antero Jokinen
luova johtaja, Mainostoimisto 358 / hallituksen pj, Grafia ry
Kristian Keinänen
hallituksen puheenjohtaja, Ornamo
Petteri Kolinen
toimitusjohtaja, Design Forum Finland
Ilkka Saarinen
apulaisosastopäällikkö, Ulkoministeriö
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Aija Bärlund
Partner Chairman, Brand Compass Group

Sekreterare

Johanna Lahti
markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

Ett samhälleligt företag -direktion

Mötestider för år 2019: 6.2, 22.5, 25.9 och 11.12.

Ordförande

Kari Neilimo
vuorineuvos

Vice ordförande

Ville Grönberg
kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Medlemmar

Julia Jousilahti
projektipäällikkö, Demos Helsinki
Sari Bäcklund
erityisasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Lippe Koivuneva
hallitusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö
Anja Uljas
toiminnanjohtaja, Suomen Ekonomit
Timo Wallenius
toimitusjohtaja, Henkilöstörahastopalvelut Oy
Paula Paloranta
pääsihteeri, Keskuskauppakamari

Sekreterare

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto