Pressmeddelanden

Undersökning: Ungas köpbeslut styrs allt starkare av ansvarsfullhet och viljan att köpa inhemskt – kvinnor är med medvetna än män

Unga i Finland, särskilt unga kvinnor vill köpa ansvarsfullt producerade produkter och tjänster. Fastän saker, som ger njutning och varumärken dominerar de ungas köpvanor för tillfället mer än de vuxnas, uppskattar unga att de i framtiden gör sina köpbeslut allt mer starkare baserat på ansvarsfullhet och miljöfaktorer.

”Företagens inköpsbeslut stor maktfaktor” – Konsumenter anser att företagen borde köpa mera inhemskt

Företagen i Finland köper varje år varor och tjänster för cirka 190 miljarder euro. Drygt 70 procent av inköpen görs inom landet. Över 80 procent av finländarna tycker att företagen borde skaffa varor och tjänster huvudsakligen från Finland. Om graden inhemska inköp som företagen gör stiger med en procentenhet blir det en ökning på till och med 1,9 miljarder euro i inhemska inköp.

Folkhälsan har beviljats märkena Nyckelflaggan och Ett samhälleligt företag

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Välfärd Ab och Folkhälsan Utbildning Ab märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland, samt rätten att använda märket Ett samhälleligt företag som tecken på att man lyckats förena affärsmässiga och samhälleliga mål.

Dagen Köp mera jobb åt finländarna firas den 7 december – sysselsättningsfrämjande effekter är tungt vägande argument för inköp i framtiden

Den första fredagen i december, den 7 december, väljer vi hellre finländskt, då dagen Köp mera jobb åt finländarna firas redan för fjärde gången. Under dagen vill vi påminna konsumenterna om vikten av att det finns jobb i vårt land. Enligt en nyligen gjord enkät anser över en tredjedel av finländarna att sysselsättningen som en produkt eller tjänst medför påverkar inköpsbesluten allt mera. Dagen Köp mera arbete åt finländarna är ett bra tillfälle för konsumenter att fundera på sina konsumtionsvanor. Bakom dagen står Förbundet för finländskt arbete.

Design from Finland recognition: Finndent and Bond Creative Agency awarded for Finnish design

In appreciation for commendable Finnish design, the Association for Finnish Work’s Design from Finland brand committee has accredited Finndent and Bond Creative Agency with the Design from Finland mark. Finndent designs and manufactures dental equipment and Bond is a design agency. The companies can use the mark for one year at a time. The purpose of the recognition is to increase the professionalism, fame and interest in Finnish design in both domestic and international markets.