Årets Designgärning 2023 går till Neurosonic som tillverkar välfärdsteknologi

Oy Neurosonic Finland Ltd beviljades märket Design from Finlands erkännande Årets Designgärning 2023. Neurosonic tillverkar välfärdsteknologi för att främja balansen mellan kropp och sinne. Årets designgärning beviljas till ett finländskt företag som har utnyttjat design i sin affärsverksamhet. Övriga kriterier för priset är bland annat funktionalitet i vardagen och originalitet.

Neurosonic använder sin välfärdsteknologi för att producera lågfrekventa vibrationer som genom en naturlig mekanism har en balanserande effekt på det autonoma nervsystemet. Neurosonics avslappningsmetod leder kroppen till ett tillstånd som liknar meditation, vilket gör återhämtningen snabbare och mer effektiv. Neurosonic förbättrar även sömnkvaliteten och minskar nattliga uppvaknanden.

Förbundet för Finländskt Arbete beviljade år 2022 Neurosonic märket Design from Finland samt märket Nyckelflaggan år 2019 som är ett tecken på tillverkning i Finland, och nu fick företaget det ansedda erkännandet Årets Designgärning. Juryn uppskattade att Oy Neurosonic Finland Ltd i sina produkter har beaktat sinnesförnimmelserna holistiskt och introducerat nya lösningar inom välfärdsteknologin.

– Neurosonics madrasser och divaner förenar högklassig teknologi med människoorienterad design. Produkternas estetiska egenskaper begränsas inte enbart till deras utseende; i planeringen har därtill beaktats den multisensoriska och kroppsliga upplevelsen, berättar formgivare Hanna-Kaisa Alanen, som hör till juryn.

– Neurosonics produkter svarar på en samhällelig utmaning och de erbjuder lösningar för att lindra stress och förbättra sömnkvaliteten. Produkterna har planerats för att stöda fysisk och psykisk avslappning och balans på ett mjukt sätt. De har redan hittat sin plats i olika användningsområden, inklusive inom terapitjänster, tillägger Alanen.

Årets Designgärning 2023 är ett viktigt erkännande för Neurosonic och deras planerings- och utvecklingsarbete för att öka människors välbefinnande.

– Jag är extremt stolt och tacksam över detta erkännande. Årets Designgärning 2023 är inte enbart ett erkännande för vår produktdesign, utan priset speglar också vår förbindelse till att främja välbefinnande och hälsa. Vi har förbundit oss till att ständigt utveckla våra produkter och tjänster, för att kunna erbjuda det bästa möjliga stödet för våra kunder på deras väg mot välbefinnande. Detta pris är en viktig milstolpe på vår resa och inspirerar oss att arbeta vidare på innovationerna och kvaliteten, berättar Juha Suoniemi, verkställande direktör för Neurosonic.

Årets Designgärning delades ut för tolfte gången. Förra året gick priset till FabPatch Oy, som tillverkar klädplåster. År 2021 gick priset till Kempower Oy, som har specialiserat sig på snabbladdningsstationer för elbilar och snabbladdningsteknologi, och år 2020 gick priset till Piiroinen Oy, som tillverkar möbler för offentliga utrymmen.

Juryn bestod av Hanna-Kaisa Alanen, ordförande för märkesdirektionen Design from Finland, formgivare (mag.) och projektforskare vid Vasa universitet, och Anssi Kähärä, medlem i märkesdirektionen Design from Finland och kreativ direktör för Grafia ry, samt Taija Sailio, verkställande direktör för FabPatch Oy (Vaatelaastari) och Katri Viippola, verkställande direktör för Suomalaisen työn liitto ry (förbundet för finländskt arbete).

Mer information:

Juha Suoniemi, verkställande direktör, Neurosonic, 040 763 9674, juha.suoniemi@neurosonic.fi

Katri Viippola, verkställande direktör, Suomalaisen työn liitto ry, 0400 129 500, katri.viippola@suomalainentyo.fi

Niina Ollikka, marknadsföringschef, märket Design from Finland, Suomalaisen työn liitto ry, 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Suomalaisen työn liitto ry har som uppgift att främja uppskattningen av finländskt arbete och dess framgång. Dess uppgift är att uppmuntra till att göra val som skapar arbete i Finland. Förbundet grundades år 1912 och har cirka 10 000 företags- eller sammanslutningsmedlemmar. www.suomalainentyo.fi

Design from Finland-märket gör finsk formgivningskunskap synlig. Det väcker intresse för finska produkter och tjänster i hemlandet och internationellt. Märket har tilldelats cirka 700 företag. www.suomalainentyo.fi/design-from-finland

Oy Neurosonic Finland Ltd. Neurosonic är ett finländskt välfärdsteknologiföretag, som har specialiserat sig på att utveckla innovativa lösningar för att främja balansen mellan kroppen och sinnet. Företaget är särskilt känt för sina produkter som utnyttjar lågfrekventa vibrationer, som hjälper människor att slappna av och förbättrar sömnkvaliteten.www.neurosonic.fi