Medlemsförmåner

Förbundets medlemmar är med i en värdesammanslutning som ägs och förvaltas av företag och har som uppdrag att främja medlemsföretagens framgång. Som medlemsföretag i förbundet är du med och skapar jobb i Finland och förbättrar både den ekonomiska och sociala välfärden genom ansvarsfull produktion, samt stöder anställdas kunnande, välmående och jämlikhet. Tillsammans uppmuntrar vi till att genom smarta val skapa jobb i Finland.

När du ansöker om användningsrättigheter till ett eller flera märken (Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag) blir du samtidigt medlem i förbundet och får alla förmåner. Du kan också bli medlem utan att ansöka om rättighet att använda ett märke.

 

Tjänster som ingår i förbundets medlemsavgift

 1. Förbundets utbildningar och seminarier för hela personalen. Vi har ordnat till exempel jättepopulära ansvarsfullhetsutbildningar, en utbildning i fyra delar om näthandel samt utbildning inom internationell handel. Här finns alla evenemang
 2. Kampanjer som är gemensamma för medlemmarna, med gratis material för alla. Till exempel förbundets principer för ansvarsfullt arbete är ett bra sätt att kommunicera ansvarsfullhet i arbetet, med temat #ansvarsfullhetsgärning.​
 3. Samarbete inom kommunikation; till exempel pressmeddelanden eller gemensamma texter om investeringar, sysselsättning och ansvarsfullhet. Vi lyfter också fram våra medlemmar i våra egna kanaler.
 4. Medlemslogon är ett tecken på medlemskap i förbundet, och kan läggas till i digitala kanaler, på webbsidor och i företagets mallar för pressmeddelanden och i övriga basuppgifter. Logon, grafiska anvisningar och annat material för att kommunicera medlemskapet finns i materialbanken.
 5. Förbundets regelbundna undersökningar som gäller konsumenter, BtoB-inköpare och offentliga upphandlingar är tillgängliga i förbundets materialbank. En del undersökningar publicerar vi också på våra publika webbsidor.
 6. Vi kommer gärna och håller presentationer vid både interna och externa evenemang.

Tilläggsförmåner för den som har användningsrättighet till märken

 • Märkena styr konsumenternas och kundernas köpbeteende till ansvarsfulla val
 • Märkena berättar för dina kunder och intressegrupper om ditt företags värdegrund
 • Märkena skapar en positiv image också internationellt och främjar försäljningen
 • Du kan också nyttja märkena i företagets kommunikation, marknadsföring och i produktförpackningar
 • Dina produkt- och tjänstebeskrivningar tas in i tjänsten Sinivalkoinenvalinta.fisom är en söktjänst för alla produkter och tjänster som har Nyckelflaggan- och Design from Finland-märke, och där finns också alla samhälleliga företag.
 • För en avgift kan du delta i kampanjer som gäller företagssamarbete