Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för företag som vill bli medlem i Förbundet för Finländskt Arbete, beräknas enligt företagets omsättning men avgiftens storlek är även beroende av i vilken utsträckning företaget använder rättigheter för kollektivmärkena. Kollektivmärkena har en användningsavgift på 0,01 % av omsättningen för de produkter eller tjänster som blivit beviljade ett märke. I fråga om märket Ett samhälleligt företag beräknas avgiften på 0,01 % enligt företagets totala omsättning, eftersom märket beviljas till hela företaget.

Räknare för medlemsavgift

Välj ett eller flera märken, och ange också ditt företags omsättning (obligatoriskt).

Medlemsavgift: € / år

Minimi- och maximigränser för vår medlemsavgift

Priset på medlemsavgiften ligger mellan 97–9800 euro/år, beroende på företagets omsättning och användningsrättigheter till våra kollektivmärken.

Årsavgiften är högst:
5 900 euro, ifall företaget har användningsrätt till ett märke
7 700 euro, ifall företaget har användningsrätt till två märken
9 800 euro, ifall företaget har användningsrätt till tre märken

Behandlingsavgift

I samband med att ditt företag beviljas användningsrätt till ett märke debiterar vi en behandlingsavgift om 70 euro för din första ansökan. För följande ansökningar debiterar vi 7 euro / märke, ifall alla ansökningar behandlas samtidigt under samma möte för märkesutskottet.

Avgifter för kommuner och organisationer

Kommuner, organisationer och liknande gemenskaper har en medlemsavgift på 97 euro om året. Ifall föreningen, organisationen el. likn. idkar affärsverksamhet och har ansökt om ett märke åt sin produkt eller sina tjänster liknas rörelsen med företagsverksamheten och då bestäms medlemsavgiften enligt inkomsten.