Undersökning: Finland har mycket kompetens i världsklass man inte vet tillräckligt om

Nästan 90 procent av finländarna anser att det finns gott om kompetens i världsklass i Finland, men att man inte vet tillräckligt om denna. Finländarna skulle också gärna höra fler framgångshistorier från finska företag. Resultaten framgår av kampanjundersökningen Made by Finland, som gjorts på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete.

Enligt kampanjundersökningen Made by Finland skulle hela 86 procent av finländarna gärna höra mer om finska företags framgångshistorier. Finländarna tror starkt på att det finns toppkompetens i världsklass i Finland och är intresserade av att höra om finska företags framgångar.

– Resultatet visar dels en stark tillit till den kompetens som finns i vårt lands företag och dels hur lite vi känner till om företagens och enskilda anställdas kompetens och framgångar. I Finland håller man toppkompetens dold i onödan, säger verkställande direktör Tero Lausala på Förbundet för Finländskt Arbete.

I Finland har välmående under landets hundraåriga självständighet byggts med arbete. Även i framtiden byggs vårt välmående med arbete, som även får nya former och där vikten av kompetens och att skilja sig från mängden växer.

– Vi finländare har ett starkt behov av att höra inspirerande exempel och berättelser om framgång och hur finländskt arbete klarar sig. Nu när även den ekonomiska situationen visar tecken på att kvickna till vill vi med vår Made by Finland-kampanj lyfta fram världens bästa arbete, det vill säga finländsk kompetens, preciserar Lausala.

Enligt undersökningen skulle nästan alla finländare eller 97 procent vilja vara stolta över sitt eget arbete och även dela sin kompetens med andra människor. Därtill var 96 procent av finländarna eniga om att betydelsen av att dela kompetens och kunskap framhävs ännu mer i framtidens arbetsliv.

Undersökningens data baserar sig på kampanjundersökningen Made by Finland, som beställts av Förbundet för Finländskt Arbete. Enkätundersökningen genomfördes av Taloustutkimus i februari 2017 och besvarades av 2 219 finländare i åldern 18–79. Made by Finland-kampanjen, som arrangeras av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer, firar finländskt arbete och dess framgångshistorier. I kampanjen deltar över 80 företag och organisationer. Följ Made by Finland och delta i diskussionen på Twitter under fyrkantstaggen #madebyfinland.

Ytterligare information:

Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 26 23

Jokke Eljala, undersökningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 74 10

Made by Finland-kampanjen arrangeras av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer som en officiell del av Finland 100-jubileumsårets program. I kampanjen deltar över 80 av Förbundet för Finländskt Arbetes medlemsföretag med målet att öka stoltheten över finländskt arbete i dess många former. Made by Finland samlar även experter från det finländska arbetslivet. Som del av Made by Finland-kampanjen granskar och utvecklar Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes, Työelämä 2020-projektet och Arbetshälsoinstitutet tillsammans finländskt arbetsliv och dess styrkor. www.madebyfinland.fi