Undersökning: Ungas köpbeslut styrs allt starkare av ansvarsfullhet och viljan att köpa inhemskt – kvinnor är med medvetna än män

Unga i Finland, särskilt unga kvinnor vill köpa ansvarsfullt producerade produkter och tjänster. Fastän saker, som ger njutning och varumärken dominerar de ungas köpvanor för tillfället mer än de vuxnas, uppskattar unga att de i framtiden gör sina köpbeslut allt mer starkare baserat på ansvarsfullhet och miljöfaktorer.

En ny undersökning uträttad av Förbundet för Finländskt Arbete avslöjar att tre av fyra unga i åldern 15–24 anger sig föredra ansvarsfullt producerade produkter och tjänster alltid då det är möjligt. Värden och attityder bland finländsk konsumering utreddes som en del av Förbundet för Finländskt Arbetes kampanj ”Onhan siinä Avainlippu”.

– Utöver pris och kvalitet anser unga enligt vår undersökning att det är viktigt att köpa ansvarsfullt och inhemskt. Dessa är mer framhävda bland unga kvinnor än män berättar Jokke Eljala, forskningschef på Förbundet för Finländskt Arbete.

Fyra av fem finländare föredrar inhemska produkter och tjänsteleverantörer i sina köpbeslut alltid då det är möjligt. Nästan alla finländare (99%) känner till märket Nyckelflaggan.

– 67 procent av unga under 25 år är beredda att betala ett högre pris för en inhemsk produkt. Nyckelflaggan påverkar köpbeslutet hos upp till 68 procent av unga. Glädjande är också att unga förenar produkter och tjänster märkta med Nyckelflaggan med att de är ansvarsfullt, ärligt, lokalt och etiskt tillverkade och levererade, berättar Reetta Mentu, marknadsföringschef vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Miljöfaktorer påverkar köpbesluten allt mer och mer i framtiden

Vuxna som deltog i undersökningen uppskattade att skattebetalningen i Finland kommer att få en större inverkan på köpbesluten. Unga och speciellt 15–17 år gamla tror att speciellt faktorer angående miljön kommer att ha en större roll i fortsättningen. Unga kvinnor uppskattar betydligt oftare än unga män att miljövänliga produktionsfaktorer kommer att inverka på köpbesluten mer i framtiden.

– För finländska företag lönar det sig att berätta mer om deras ansvarsfullhet. Unga som är på gränsen till vuxenåldern gör sina köpbeslut i framtiden allt mer baserat på ansvarsfullhet och miljöfaktorer, konstaterar Eljala.

Tillfredsställning och varumärke får unga att köpa

Undersökningen visar också att köpbesluten hos unga i åldern 15–24 påverkas, mer än för vuxnas del, av tillfredsställningen som uppstår av att köpa en produkt samt den image som produkten har.72 procent av unga i åldern 15–24 anger njutning om den faktor som påverkar köpbeslutet. Tillfredsställning som den påverkande faktorn i köpbeslutet minskar med åldern. För 25 år gamla är motsvarande siffra 33 procent, alltså över hälften mindre.

Den image som produkten eller varumärket förmedlar är relativt eller mycket viktig för över hälften av unga i åldern 15–24, då endast en fjärdedel av 25–79 år gamla anser lika.

– De unga skiljer sej från vuxna speciellt angående hur mycket njutning som uppstår av att köpa en produkt vuxna betonar mer rationella skäl. Unga använder också varumärkena kraftigt för att forma en image kring sej . Varumärkets inverkan på köpbeslutet av en produkt eller tjänst är stor oberoende av var i Finland den unga bor, berättar Mentu och fortsätter:

– Unga vill göra ansvarsfulla val. Nyckelflaggan är ett märke på finländskt arbete och från märket kan både unga och vuxna känna igen produkter som har tillverkats i Finland.

Dessa uppgifter framgår ur Förbundet för Finländskt Arbetes undersökning ”Nuoret, työ ja kuluttaminen”. Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus Ab. I undersökningen som utfördes i mars 2019 deltog 2149 personer, varav 925 var 15–24 år gamla.

Ytterligare information:

Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Reetta Mentu
, marknadsföringschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 5615030 reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Nyckelflaggan är ett märke för inländskt arbete. Märket kan beviljas för produkter som tillverkats i Finland samt tjänster som finsktägda företag producerat här. Sammanlagt bär över 4350 produkter eller tjänster Nyckelflaggan. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete. Kampanjen ”Onhan siinä Avainlippu” är förbundets och företagen med Nyckelflaggans gemensamma kampanj. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/