Finländare köper i framtiden allt mer från företag som producerar samhälleligt gott

Ansvarsfullhet syns redan i finländarnas köpbeslut då över en fjärdedel (26 procent) berättar att deras köpbeslut påverkas av samhälleligt gott som ett företag producerar. Vid val av produkter och tjänster är det viktigt för finländare att företaget kan påvisa ansvarsfullhet med sin verksamhet och sitt uppdrag för att göra samhälleligt gott.

Enligt en utredning av Förbundet för Finländskt Arbete kommer betydelsen av samhälleligt gott som ett företag producerar att öka ytterligare i framtiden. Till och med 39 procent av finländarna uppger att deras köpbeslut påverkas av hur ett företag gör samhälleligt gott.

– I framtiden nöjer sig en finländsk köpare inte med att endast välja en produkt eller tjänst utan förutsätter att det säljande företaget även satsar på samhället. Vare sig köparen är en konsument eller en offentlig kund är Ett samhälleligt företag-märket ett tecken på att företaget använder största delen av sin vinst på verksamhet som gynnar samhället, berättar Niina Ollikka, Brand Manager vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Därtill påverkas köpbeslutet hos en femtedel (24 procent) av finländarna särskilt mycket av att företagets verksamhet är transparent. I framtiden efterlyser man transparens ännu mer än idag eftersom 37 procent av finländarna anser att transparensen påverkar deras köpbeslut.

– Det är glädjande att finländarna är medvetna och vill veta om sina inköps samhälleliga verkningar som stöd till deras köpbeslut. Det är önskvärt att denna medvetenhet skulle sprida sig också till offentliga anskaffningar, då skulle sociala, etiska och kvalitativa faktorer observeras bättre vid sidan om priset. Offentliga anskaffningar är en betydande metod för att påverka sysselsättningen som man också efterlyser i regeringsprogrammet och i vilken man för första gången har lyft fram verksamhetsförutsättningarnas förbättring även i samhälleliga företag, berättar Tero Lausala, verkställande direktör vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Förbundet för Finländskt Arbete utredde i en enkät finländarnas förväntningar och uppfattningar om företagens ansvarsfullhet som en del av kampanjen Hyvät yritykset näkyviksi (Goda företag synliga) som startar för andra gången i år 2.9. Med hjälp av kampanjen vill man göra samhälleliga företag kända för allmänheten och lyfta fram den goda affärsverksamheten som de bedriver.

Samhälleliga företag som gör gott

Ett samhälleligt företag-märket som administreras av Förbundet för Finländskt Arbete är ett pålitligt sätt att visa att företaget löser samhälleliga problem eller miljöproblem med sin affärsverksamhet och använder över hälften av sin vinst för att främja det samhälleliga målet. Ett samhälleligt företag skiljer sig från andra företag med sitt värdebaserade uppdrag och huvudsakliga mål som kan vara att främja välmående, sysselsätta långtidsarbetslösa eller personer med nedsatt funktionsförmåga, förebygga utanförskap hos unga eller åldrande eller rehabilitera specialgrupper. I vårt land finns redan över 200 företag med Ett samhälleligt företag-märke och deras sammanlagda omsättning är över fem miljarder euro och de har över 19 000 anställda.

I kampanjen deltar följande samhälleliga företag: Aula arbetshem, Autismstiftelsen, Diakonissanstalten, Kalliola, Åggelby rehabiliteringscentrum, Stiftelsen Rinnekoti, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Tays Hjärtsjukhus och Universitetets Apotek.

Mer om kampanjen: www.yhteiskunnallinenyritys.fi och i sociala medier med taggen: #yhteiskunnallinenyritys.

Undersökningsresultaten baserar sig på utredningar som Förbundet för Finländskt Arbete har beställt: 1) Undersökningen Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 (Unga, arbete och konsumtion 2019) av Taloustutkimus i mars 2019 som 2 149 finländare svarade på, och 2) webbundersökningen Suomalaisen Työn Liiton merkit 2018 (Förbundet för Finländskt Arbetes märken 2018) uträttad av Frankly Partners i oktober–november 2018 som 2 059 finländare svarade på.

Ytterligare information:

Niina Ollikka, Brand Manager, Ett samhälleligt företag-märket, Förbundet för Finländskt Arbete, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, tfn 040 674 8773

Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, tfn 050 407 2623

Kampanjen Hyvät yritykset näkyviksi (Goda företag synliga) är en gemensam kampanj mellan företagen i Förbundet för Finländskt Arbete och företagen med Ett samhälleligt företag-märke. Kampanjens syfte är att öka på Ett samhälleligt företag-märkets välkändhet och medvetenhet om det goda i företagens affärsverksamhet. www.yhteiskunnallinenyritys.fi