Förhandsuppgifter

Jag ansöker om användningsrättigheter till följande märke/märken

Fyll i din ansökan via länken, som vi skickade till den e-postadress, som du gav oss.

Det har skett ett fel då din ansökan skickades till oss. Försök på nytt lite senare.

Vill du föra fram ett budskap om finländsk produktion, formgivning eller samhällelig verksamhet? Då kan du ansöka om användningsrättigheter till lämpliga kollektivmärken för ditt företag!

Rättigheten att använda ett av våra märken förutsätter att ditt företag är medlem av Förbundet för Finländskt Arbete. Ditt företag kan ansöka om medlemskap samtidigt som du gör en ansökan om användningsrättigheter till ett märke. Företaget kan också ansöka enbart om medlemskap.

Då du fyllt i vår blankett för förhandsuppgifter får du en länk till vårt extranät. Där kan du göra en ansökan om ett eller flera kollektivmärken och fylla i alla uppgifter som behövs för ett medlemskap i Förbundet för Finländskt Arbete. Vi skickar dig även inloggningskoder till vårt extranät per e-post till den adress du givit oss. Här kan du senare komplettera uppgifterna för ditt företag.

Att fylla i blanketten för förhandsuppgifter binder dig inte till något och vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt.