Avainlippu

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke för finländska produkter och tjänster

Produkternas ursprungs- och tillverkningsland intresserar nu konsumenterna kanske mer än någonsin. Coronapandemin och den ekonomiska osäkerheten som kriget i Ukraina har förorsakat, har fått många att fundera på sitt köpbeteende och det syns i att inhemska produkters popularitet har stigit.  Dessutom kräver konsumenterna ansvarsfullhet och transparens av företagen. Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som nästan varje finländare känner till och som garanterar inhemsk tillverkning och arbete.

Det finns fortfarande beställning för den hundraåriga verksamheten

Visste du att Förbundet för Finländskt Arbete grundades redan 1912 och detta innebär ju snart en verksamhetstid på 110 år, visst går tiden fort. Förbundet grundades i Tammerfors ursprungligen för att arrangera veckan för att främja inhemsk industri, alltså finska veckan, och dessa veckor arrangerades flera gånger mellan 1913 och 1975.

Undersökning: Kommunernas beslutsfattare och företagen ser en möjlighet att välja arbete till Finland i kommunal upphandling

I en undersökning för Förbundet för Finländskt Arbete framgår att allt fler kommuner, t.o.m. 69 procent, har en upphandlingsstrategi eller ett upphandlingsprogram. Dessutom har många kommuner antecknat att de strävar efter att välja lokala eller inhemska producenter i sina upphandlingar. Upphandlingsbesluten stöder inte alltid ett lokalt eller finländskt val, eller entreprenörerna känner åtminstone inte till kommunernas metoder för detta trots att aktörernas åsikter i många saker har närmat sig varandra.

Förbundet för Finländskt Arbete lyfter ansvarsfullhet som ett medlemskriterium

Förbundet för Finländskt Arbete har tillsammans med sina medlemsföretag fastställt vad ansvarsfullt arbete i Finland innebär. Att skapa arbetsplatser, ansvarsfullhet i produktion och anskaffningar samt att sköta om anställdas kunnande och välmående är principerna för ansvarsfullt arbete som Förbundet för Finländskt Arbete har fastställt och till vilka de 4500 medlemssamfunden engageras till.  Förbundet inleder ett omfattande utbildningsprogram för sina medlemsföretag. Programmet stöder företagen i ansvarsfullt arbetet och hur detta kommuniceras.

Undersökning: Ungas köpbeslut styrs allt starkare av ansvarsfullhet och viljan att köpa inhemskt – kvinnor är med medvetna än män

Unga i Finland, särskilt unga kvinnor vill köpa ansvarsfullt producerade produkter och tjänster. Fastän saker, som ger njutning och varumärken dominerar de ungas köpvanor för tillfället mer än de vuxnas, uppskattar unga att de i framtiden gör sina köpbeslut allt mer starkare baserat på ansvarsfullhet och miljöfaktorer.

Lönar det sig att välja blåvitt?

Förbundet för Finländskt Arbete har i mer än hundra år fört fram sitt budskap om att välja inhemskt. Budskapets grundtanke är att vi genom att välja finländska produkter och tjänster bidrar till att skapa arbetstillfällen i Finland. Tanken bakom att välja inhemskt grundar sig på input-output-analyser som beräknar hur en tjänst eller produkt som producerats i Finland påverkar samhällsekonomin och uppkomsten av arbetstillfällen. Budskapets innehåll har inte förändrats under årens lopp, men man kan fråga sig om budskapet fortfarande är aktuellt och riktigt.