Märket Ett samhälleligt företag är ett tecken på ett samhälligt syfte och ditt företags värdegrund

Har ditt företag grundats för ett samhälleligt syfte och kanaliseras största delen av vinsten för att göra gott i samhället? Med märket Ett samhälleligt företag kan du kommunicera ditt företags värdegrund till dina kunder och dina intressegrupper.

Skillnaden mellan Ett samhälleligt företag och andra företag är att affärsverksamhetens primära syfte är att lösa samhällsproblem eller miljöproblem. Det här kan vara till exempel att sysselsätta långtidsarbetslösa eller rehabilitera specialgrupper. Ett samhälleligt företag kan verka för sitt syfte genom att använda största delen av sin vinst för att utveckla sin verksamhet eller donera medel.

Ett samhälleligt företag följer samma spelregler som andra företag och får inga offentliga stöd och har ingen specialställning i lagstiftningen. För att få märket Ett samhälleligt företag ska företaget bland annat öppet kommunicera sitt samhälleliga uppdrag.

Om verksamheten är ansvarsfull, vill man gärna berätta om det. Ett samhälleligt företag är med och bygger en bättre värld tillsammans med kunder, intressegrupper och kommunala beslutsfattare. Många väljer gärna ett företag vars syfte är samhälleligt, eftersom det här är ansvarsfullhet på riktigt. Vi hjälper med att informera om det goda syftet.

”Märket stöder vårt varumärke som ett tillförlitligt företag med tjänster som genererar kundvärde och är i harmoni med de mål som samhället ställer.” Källa: Enkät till medlemmarna i Förbundet för Finländskt Arbete

”Märket är ett tecken på att vår verksamhet är icke-vinstdrivande och att våra medel används för att utveckla verksamheten – vi betalar inte utdelning till ledningen som våra konkurrenter.”

Hur få märket Ett samhälleligt företag?

Du kan ansöka om att få användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag, och du får hjälp med att fylla i den av vår personal. Ansökningar behandlas fyra gånger per år av en kommitté vars medlemmar är experter inom olika branscher. Användningsavgiftens belopp beror på omsättningen, du kan kalkylera avgiften med medlemsavgiftskalkylatorn. Den minsta avgiften är 97 euro per år.

När användningsrättigheten till märket en gång beviljats, förnyas den vart 3:e år med en enkel blankett. Varje år meddelas till förbundet den aktuella omsättningen samt de faktorer som påverkar användningsrättigheten till märket.

”Märket Ett samhälleligt företag är ett tecken på ansvarsfullhet, meningsfullt arbete, en samhällelig värdegrund och långsiktigt utvecklingsarbete för det gemensamma goda.”

Hur nyttja märket Ett samhälleligt företag?

Vi har mycket material och anvisningar som företag får tillgång till. Du får användarkoder till vårt extranet, där du kan ladda ner märkets logo och kommunikations- och marknadsföringsmaterial. Vi har till exempel bilder för sociala medier, mallar för pressmeddelanden, tryckfärdiga filer till exempel för utskrifter av fönsterklistermärken och affischer samt olika slags kampanj- och säsongsmaterial.

Vi ordnar regelbundet Teams-möten, där vi ger tips på olika sätt att använda märket.

”Märket ser man med en gång när man kommer in på vår organisations webbplats. Märket berättar att vi är en icke-vinstdrivande lokal förening. Så här urskiljer vi oss från mängden i vår bransch.

Dessutom mångsidiga medlemsförmåner

När du ansöker om användningsrättighet till ett av märkena Ett samhälleligt företag, Nyckelflaggen eller Design from Finland blir du samtidigt medlem i förbundet och får utöver användningsrättighet till ett märke alla våra mångsidiga förmåner. Du kan också bli medlem utan att ansöka om rättighet att använda märket, utan för att nyttja våra medlemsförmåner.

För våra medlemsföretag har vi ett stort utbud av bland annat utbildning inom kommunikation, näthandel och ansvarsfullhet, kampanjer, kommunikationsstöd samt undersökningsresultat som gäller konsumenter, BtoB-köpare och offentliga upphandlingar, och detta kan du nyttja till exempel i din försäljning och marknadskommunikation.

”Märket Ett samhälleligt företag definierar tydligt den mångdimensionella grund som hela verksamheten och ideologin bygger på”.

Ansök om märket

Citaten kommer från en enkät till medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete.

Niina Ollikka
Marknadsföringschef, Design from Finland och kollektivmärket Ett samhälleligt företag

040 674 8773