Det finns fortfarande beställning för den hundraåriga verksamheten

Visste du att Förbundet för Finländskt Arbete grundades redan 1912 och detta innebär ju snart en verksamhetstid på 110 år, visst går tiden fort. Förbundet grundades i Tammerfors ursprungligen för att arrangera veckan för att främja inhemsk industri, alltså finska veckan, och dessa veckor arrangerades flera gånger mellan 1913 och 1975.

Vår verksamhetsidé är fortfarande den samma som i förbundets historia, vårt mål är alltså att finländskt arbete mår bra och att arbetet i Finland är framgångsrikt. Finländskt arbete är också internationellt stolt, låt oss alltså klä av oss anspråkslösheten och erövra världen, för internationalism och export är ett levnadsvillkor för finländskt arbete. Vår väsentliga uppgift är fortfarande att uppmuntra alla att välja arbete till Finland. Företag och sammanslutningar blir medlemmar, ansöker om märken på arbete, alltså certifikat, som de pålitligt kan använda för att berätta om inhemskt ursprung och viktiga värden, såsom ansvarsfullhet. Med hjälp av märkena Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag kan kunderna göra goda val så att det finländska samhället skulle vara framgångsrikt och vi alla hade det bra att bo i Finland. Allt detta jämlikt, rättvist och öppet.

Kärnan i vår tillvaro är våra medlemmar som det idag finns nästan 5 000 av. Förbundet är en sakkunnigorganisation och en ideell organisation vars verksamhet finansieras av medlemsföretagen. Den årliga medlemsavgiften grundar sig på företagets omsättning. Vi producerar forskningsresultat om både ändringar i konsumentbeteendet och finskhetens inverkan på köpbeslut eller forskningar om trender, känslor, ansvarsfullhet eller ungas tankar till våra medlemsföretag. Aktuella och intressanta ämnen från olika synvinklar, varje år. Vi bygger även upp helheter för marknadsföringskommunikation, så att våra medlemsföretag skulle så enkelt som möjligt kunna berätta om våra gemensamma värden för sina kunder och intressentgrupper. Ansvarsfullheten har blivit ett mycket viktigt tema för alla företag. Detta stöd omfattar även ett stort antal olika utbildnings- och infotillfällen utanpå det färdiga materialet. Vi har fått mycket beröm för materialet som vi producerat.

Vi betjänar våra medlemmar personligen men en stor del av ärendena sköts via våra elektroniska kanaler. Märkena ansöks via en elektronisk blankett som handläggs i varje märkeskommitténs möten. Visste du att märkeskommittéerna, som samlas flera gånger per år, består av utomstående sakkunniga inom olika branscher, som gör ett värdefullt arbete helt gratis? Ett stort tack till alla kommittémedlemmar för deras värdefulla arbete!

Vi utvecklar och förbättrar våra tjänster ständigt. De viktigaste verktygen och uppgifterna hittas på förbundets webbplats www.suomalainentyo.fi och för medlemmarna har man utvecklat en elektronisk ärendeportal, alltså extranät. Användningen av tjänsten är säkert eftersom företagens personal har personliga ärende-id och man via tjänsten kan sköta officiella ärenden i vårt samarbete, såsom förnyelse av märkestillstånd eller utvidgning av ansökan. Företagen får sina produkter och tjänster som tilldelats ett märke fram i webbtjänsten www.sinivalkoinenvalinta.fi avgiftsfritt. Genom medlemstjänsten kommer man åt en omfattande materialbank oberoende av tid och plats. Den elektroniska ärendehanteringen är enkel, ekonomisk och modern.

Skulle du vilja vara med? Fråga oss mer. https://suomalainentyo.fi/yhteystiedot/

Nina Pohjoiskoski
Kundansvarig, Nyckelflaggan