Offentliga upphandlingar kan rädda företag – upphandlingarna borde riktas till sysselsättande och ansvarsfulla finländska företag

Finland lever i undantagstillstånd, beredskapslagen har tagits i bruk och statens säkerhetsupplag har öppnats. Senare har det även visat sig att säkerhetsupplaget inte räcker till för alla de behov som har uppstått.

Coronakrisen hotar både vår hälsa och ekonomi. För närvarande har det meddelats om eventuella permitteringar som gäller redan över 350 000 anställda och om otaliga företags verksamhetssvårigheter. Man har beslutat om ett stort stödpaket för företagen, men förutom statliga stödåtgärder behöver företagen även beställningar och kassaflöde som dessa medför. Nu om någonsin är det ytterst viktigt att stöda finländskt arbete. Den offentliga sektorn och företagen som erbjuder sektorn sina tjänster har en väsentlig roll i detta.

Av de drygt 4 300 medlemsorganisationerna i Förbundet för Finländskt Arbete anger nästan en femtedel den offentliga sektorn som en av sina kundgrupper. Den offentliga sektorns årliga upphandlingar är cirka 35 miljarder euro och enligt vår bedömning sysselsätter sektorn hundratusentals finländare.

Eftersom krisen som framskridit snabbt hotar att stoppa företagens kassaflöde kan den offentliga sektorn hjälpa till genom att göra sina upphandlingar snabbare och genom att ta i bruk all flexibilitet som lagen om offentlig upphandling och koncession tillåter. Upphandlingarna borde enligt möjligheter riktas till finländska företag vars verksamhet är ansvarsfull.

Upphandlingarna ska uppdelas så att små och medelstora företag kan delta i konkurrensutsättningarna. Istället för upphandlingspriset ska man betona livscykelkostnader och hitta lösningar som är totalekonomiskt sett förmånliga. Detta förbättrar finländska företags möjligheter att klara sig bättre bland konkurrensen. Även användning av ansvarsfullhetskriterier i konkurrensutsättningar främjar upphandlingen av inhemska produkter och tjänster eftersom man då kan kräva att produkterna och tjänsterna främjar sysselsättningsmålen. Att främja sysselsättningen borde nu tas mer frimodigare i bruk som ett upphandlingskriterium. Direktupphandlingar som undantagstillståndet tillåter bör också riktas till finländska företag och finländsk produktion.

I flera stora städer används redan aktivt flexibla åtgärder som lagen om offentlig upphandling och koncession tillåter. Till exempel Esbo stad har tagit i bruk så kallade franska konkurrensutsättningar, där priset fastställs först och kvalitetsfaktorerna bestämmer vinnaren. Man har också lyckats främja närproducerad mat runt om Finland genom att definiera kvalitetsfaktorerna noggrant. Att främja sysselsättning som en del av upphandlingar har planerats och nu borde åtgärden tas i bruk omgående och omfattande.

Tero Lausala
Verkställande direktör
Förbundet för Finländskt Arbete