Design from Finland-märket synliggör finländsk formgivning

Design from Finland-märket passar företag som vill skilja sig ur massan med finländsk design samt betona en värdegrundad service och design som riktlinje i hela verksamheten. Det är enkelt att ansöka om märket och du får affärsnytta.

Ansök gärna om Design from Finland-märket för ett finländskt företag vars produkter och tjänster designats i Finland på ett professionellt, ansvarsfullt och användarorienterat sätt. Det är inte ett krav för märket att produkterna tillverkas i Finland, men de företag som har märket ska öppet kommunicera sin tillverkningskedja och tillverkningslandet.

Design from Finland-märket har beviljats hundratals produkter eller tjänster, från digitala lösningar till industriellt designade produkter. Nästan 72 procent av de som tar beslut i företag känner till märket och över en femtedel säger att märket påverkar köpbeteendet. Nästan hälften av konsumenterna känner till märket.

”Design from Finland-märket berättar om högklassig professionell design, på alla nivåer av produktdesign, ända från materialval till konsumentförpackning (säger en japansk kund).”  Källa: Enkät till medlemmarna i Förbundet för Finländskt Arbete

”I exporten lyfter märket fram finländsk/nordisk design och berättar om kvalitet.”

Hur får man i praktiken Design from Finland-märket?

Ansök om att få användningsrätt till märket Design from Finland med en ansökan, och du får hjälp med att fylla i den av vår personal. Ansökningar behandlas sex gånger per år av en kommitté vars medlemmar är experter inom olika branscher. Beloppet på användningsavgiften beror på omsättningen, du kan kalkylera avgiften med medlemsavgiftskalkylatorn. Den minsta avgiften är 97 euro per år.

När användningsrättigheten till märket en gång beviljats, förnyas den vart 3:e år på en enkel blankett. Varje år meddelas till förbundet den aktuella omsättningen samt det som påverkar användningsrättigheterna till märket.

”De som skötte handläggningen av min ansökan var mycket trevliga, hjälpsamma och kunniga.  Ett stort tack till er.”

Hur nyttja Design from Finland-märket?

Vi har mycket material och anvisningar som företaget får tillgång till. Du får användarkoder till vårt extranet och vår materialbank, där du kan ladda ner märkets logo och färdiga kommunikations- och marknadsföringsmaterial. Vi har ett stort utbud av material för sociala medier, mallar för pressmeddelanden, material för utskrifter av klistermärken och affischer samt olika slags aktuellt kampanjmaterial. Du kan till exempel låta trycka våra logon på produktförpackningar, lägga till dem på din webbplats, använda dem i dina kanaler på sociala medier och i all kommunikation med kunder och intressegrupper.

Vi ordnar regelbundet Teams-möten, där jag ger tips på hur man kan nyttja märket. Jag hjälper personligen företag som har Design from Finland-märket med att nyttja märket.

”Förbundet har tydliga anvisningar och idéer för att nyttja materialet i marknadsföringen.” 

”Märket är ett tecken på att produkternas design bygger på det finländska kulturarvet. Och det är värdefullt i en global kultur.”

Dessutom mångsidiga medlemsförmåner

När du ansöker om användningsrättighet till ett eller flera märken (Nyckelflaggan, Design from Finland– och Ett samhälleligt företag -märke, blir du samtidigt medlem i förbundet och får utöver användningsrättigheten till märket tillgång till alla våra mångsidiga förmåner. Du kan också bli medlem utan att ansöka om rättighet att använda märket, för att nyttja våra medlemsförmåner.

För våra medlemsföretag har vi ett stort utbud av bland annat utbildning som gäller kommunikation, näthandel och ansvarsfullhet, kampanjer, kommunikationsstöd samt undersökningsresultat som gäller konsumenter, BtoB-köpare och offentliga upphandlingar, och detta kan du nyttja till exempel i din försäljning och marknadskommunikation.

”Utbildningarna och föreläsningar på webben har varit mycket värdefulla. Det är lätt att delta under arbetsdagen och ämnen har varit aktuella.” 

”Finländsk design är en garanti för kvalitet och något att vara stolt över, vårt utbud grundas på arbete med design.”

Ansök om märket

Citaten kommer från en enkät till medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete.

Minna Varis
Kundansvarig, Design from Finland

0400 122 010