Aika ennen Avainlippua

Suomalaisen Työn Liiton toiminta-ajatukseen on aina kuulunut suomalaisten tuotteiden alkuperämerkin aikaansaaminen, myöntäminen ja valvominen. Käytössä on ollut kolme eri symbolia: Kuusi-, Leijonanpää- Avainlippu-merkki.

Alkuperä- ja laatumerkintään kuuluu olennaisesti se, että merkin myöntäjä on puolueeton tai ulkopuolinen taho, ei teollisuudenharjoittaja itse. Käytännössä Kuusi- sekä Leijonanpää-merkit kuitenkin suunniteltiin ja niiden ohjesäännöt laadittiin yhteistuumin teollisuuden kanssa. Vastaavasti merkkien käyttö oli maksullista ja edellytti lisäksi liiton jäsenyyttä.

Erityisen taipuisaksi osoittautui Leijonanpää-merkki, jota muunnelmineen käytettiin miltei viidenkymmenen vuoden ajan alkuperä-, laatu-, takuu- ja lopulta myös vientimerkkinä.

Messujen laatukilpailujen seurauksena vuonna 1957 saatiin aikaan takuumerkki, jossa kuluttajalle taattiin viallisen tuotteen vaihto-oikeus. Takuumerkki kävi tarpeettomaksi, kun kuluttajansuojalaki astui voimaan syksyllä 1978. Suomalaisten vientituotteiden markkeeraaminen oli tapetilla 1950- ja 1960-luvulla, mutta vientimerkki otettiin käyttöön vasta vuonna 1973.