Ympäristö tarvitsee puolustajansa – KVVY Tutkimus

transparent image

KVVY Tutkimus Oy työskentelee puhtaiden vesistöjen ja ympäristön puolesta. Yritys pyrkii lisäämään suomalaisten toimijoiden ympäristövastuullisuutta tuottamalla ja jakamalla tietoa ympäristön tilasta. Toimitusjohtaja Jukka Mattila kertoo lisää KVVY Tutkimuksen toiminnasta.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, KVVY ry, on perustettu vuonna 1961. KVVY Tutkimus Oy on yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys, jossa tuotamme, jaamme ja säilytämme tietoa vesien ja ympäristön tilasta sidosryhmillemme. Lisäksi tuotamme ja myymme asiakkaillemme asiantuntija-, tutkimus- ja laboratoriopalveluita. Pitkä toimintahistoriamme näkyy vahvana ammattitaitona, laatuna ja palveluna.

Vesistötutkimukset ovat vahvaa osaamisaluettamme. Tarkkailemme pohja- ja pintavesien tilaa ja teemme monipuolisia selvityksiä niihin liittyen. Pitkän historiamme aikana KVVY:lle on muodostunut vankka tietopohja ja osaaminen vesistöistä ja kalakannoista sekä niiden hyväksi tehtävistä toimenpiteistä.

Laboratorioissamme tutkimme vesien ja ympäristön tilan lisäksi muun muassa elintarvikkeita ja alkutuotantoa. Teemme esimerkiksi ravintosisältömäärityksiä ja tarvittaessa tarkastamme pakkausmerkintöjen oikeellisuuden. Tutkimme myös sisäilman ja rakennemateriaalien haitallisia mikrobeja. Laadukas näytteenotto on tutkimustyömme perusta. Meidän näytteenottajamme ovat sertifioituja, kokeneita ja koulutettuja. Otamme ympäristönäytteitä talous- ja uimavesistä, jätevesistä, vesistöistä ja pohjavesistä sekä eliöstöstä.

Yhteisestä ympäristöstä parempi paikka elää

Tutkimustyömme tavoite on tehdä yhteisestä ympäristöstämme kaikille parempi paikkaa asua ja elää. Mielestämme teollisen tuotannon ja kuluttamisen tulisi olla kestävällä pohjalla. Ympäristö tarvitsee puolustajansa ja mielestämme paras keino vaikuttaa ympäristön tilaan onkin auttaa ympäristöön vaikuttavia tai sitä kuormittavia toimijoita parantamaan toimintaansa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki edustaa meille arvoja, joita toivoisimme vaalittavan enemmän yhteiskunnassamme. Etenkin sitä, että yrityksen tuottama voitto kohdentuisi yhteiskunnassa yhteisen hyvän kehittämiseen. Näin pidetään yhteiskunta ja ympäristö tasapainossa.

Me KVVY Tutkimuksella jaamme osan tuotoistamme omistajallemme, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle, joka käyttää varoja yleishyödyllisiin ympäristöä ja vesistöjä parantaviin hankkeisiin. Päämäärämme onkin parantaa ympäristön tilaa sekä lisätä suomalaisten toimijoiden ympäristövastuullisuutta omassa toiminnassaan.

Olemme tunnetusti luotettava yhteistyökumppani

Me astumme kuvaan, kun esimerkiksi ympäristöluvan omaava toiminnanharjoittaja, kunta tai kaupunki tarvitsee tutkimusta vesistöihin, juomaveteen, elintarvikkeisiin tai asumisterveyteen liittyen. Kuluttajia autamme esimerkiksi kaivovesiä tutkimalla. Tarkkasilmäiset voivat nähdä työmme tuloksia vaikkapa toiminta-alueemme uimarantojen ilmoitustauluilla, joille päivitämme ajankohtaista tutkimustietoa uimaveden laadusta.

Vahvuutemme on luja luottamussuhde asiakkaidemme kanssa. Meillä on erittäin vahva alan asiantuntemus, vakaa arvopohja sekä asiakaslähtöinen ote työhön. Näiden ansiosta olemme luoneet paljon pitkäaikaisia asiakassuhteita. Esimerkiksi erään bioteollisuusyrityksen kanssa pääsimme neuvottelemaan yhteistyöstä pitkälti juuri arvomaailmamme perusteella. Yhden suuren ja pitkäaikaisen asiakkaamme kanssa olemme taas olleet yhteistyössä uuden suuren laitoksen suunnittelussa ja laadimme myös toiminnan vaatimat lupahakemukset.

Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Teemme esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen toiminnan seurantaa ja vesihuoltolaitosten puhdistamojen velvoitetarkkailua, joka perustuu viranomaisten myöntämään ympäristölupaan. Emme tyydy tekemään pelkkää näytteenottoa, vaan yritämme aina hakea parasta mahdollista toimintatapaa yhdessä puhdistamonhoitajan kanssa. Toimintamme keskeiset arvot ovatkin asiakaslähtöisyys, asiantuntevuus, puolueettomuus ja luotettavuus.

KVVY Tutkimus on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli