Rohkeasti ihmisarvon puolesta – Diakonissalaitos

transparent image

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Tarjoamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka parantavat asiakkaidemme arkea.

Kun Diakonissalaitos vuonna 1867 perustettiin Helsinkiin, Suomea kurittivat katovuodet, nälkä ja kulkutaudit. Väki siirtyi maalta kaupunkiin ja avuntarvitsijoita oli paljon. Perinteiset auttamisen keinot eivät enää yksin riittäneet ja tarvittiin uusia ratkaisuja.  Näistä lähtökohdista sai Diakonissalaitos alkunsa everstinna Aurora Karamzinin aloitteesta ja kansainvälisten esimerkkien innoittamana.

Laitos aloitti sairaalana ja nuorten naisten kouluttajana. 1900-luvulla toiminta monipuolistui ja 2000-luvulla voimavaroja ryhdyttiin kohdistamaan vaativien erityisryhmien palveluihin. Diakonissalaitoksen toiminnalle onkin ollut keskeistä, että se on aina uusiutunut vastaamaan yhteiskunnan ja sen tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin.

Yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja ratkaisija

Vaikka Auroran ajoista on pitkä matka, niin jo silloin kohdatuissa haasteissa on paljon yhtäläisyyksiä tähän päivään. Syrjäytyminen, yksinäisyys ja eriarvoistuminen ovat edelleen suurimpia ratkaisemattomia hyvinvointiyhteiskuntamme haasteita.

Diakonissalaitoksesta on muotoutunut yli 150 vuodessa monipuolinen ja valtakunnallinen sote-alan toimija. Olemme kasvaneet, mutta arvomme ja perustehtävämme on pysynyt samana. Ihmisarvo, kristillinen lähimmäisenrakkaus ja uudistaminen ovat edelleen Diakonissalaitoksen työn kulmakiviä.

Parempaa arkea asiakkaillemme

Yhdessä säätiöön kuuluvan Rinnekodin sekä tytäryritystemme Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas Palveluiden kanssa tarjoamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka parantavat asiakkaidemme arkea.

Asiakkaitamme ovat mm. tukea tarvitsevat lapset ja perheet, nuoret, päihderiippuvaiset, entiset asunnottomat, maahantulijat, ikäihmiset ja kehitysvammaiset. Työmme päämääränä on asiakkaiden hyvä elämä sekä oman elämän hallinnan ja itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen.

Ihmisarvotyötä sydän mukana

Erityisryhmien kanssa työskentely edellyttää korkeaa ammattitaitoa. Siksi koulutus ja koko alan vetovoima on meille tärkeä asia. Olemme omistajia Suomen Diakoniaopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Työllistämme valtakunnallisesti yli 2600 henkilöä. Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin.

Olemme ylpeitä siitä, että Diakonissalaitoksella ja sen tytäryrityksillä on Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Merkki kertoo, että meille kannattava liiketoiminta ei ole itseisarvo. Se on ennen kaikkea väline ihmisarvoisen elämän sekä vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Diakonssalaitos

Jaa artikkeli