Yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan – Caritas

transparent image

Caritas tarjoaa palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita erityisesti vanhuksille ja vammaisille henkilöille Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Palvelut tuovat sujuvuutta ja turvallisuutta arkeen, ja yhteinen toiminta ja aktiviteetit virkistävät mieltä ja kehoa. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sanna Tervo kertoo lisää Caritaksen toiminnasta.

Nimemme Caritas tulee latinasta ja tarkoittaa rakkautta. Caritas perustettiin Oulussa vuonna 1998, eli vietämme parhaillaan säätiön juhlavuotta. Kahden vuosikymmenen ajan olemme olleet uskollisia yhteisömme arvoille, joita ovat lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja eettisyys. Konkreettisesti arvomme näkyvät siinä, että palveluliiketoiminnastamme syntyvä taloudellinen tulos ohjataan Caritas-Säätiön yleishyödylliseen toimintaan eli yhteisö- ja vapaaehtoistoimintaan sekä diakoniaan – pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi.

Tarjoamme tuettua ja tehostettua asumispalvelua, kotihoitoa ja kuntoutusta erityisesti vanhuksille ja vammaisille henkilöille turvallisen ja hyvän arjen tueksi. Lisäksi meillä on Oulussa oma sairaala. Tuotamme itse myös tukipalvelut kuten ateriapalvelut, siivouspalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. Näin takaamme kaikessa toiminnassamme korkean laadun. Palvelujemme piirissä on useita palvelutaloja, satoja vuokrattavia itsenäisen asumisen koteja sekä 20 tehostetun palveluasumisen kohdetta. Caritas on myös merkittävä pohjoissuomalainen työnantaja, sillä meillä on lähes 500 työntekijää.

 

Palveluasuminen aktiivisen arjen tukena

Retket ja vierailut erilaisiin paikkoihin ovat arkipäivää erityisesti vammaisten asumispalveluyksiköissä. Asukkaisiimme ja ohjaajiimme törmääkin usein toreilla, urheiluotteluissa, konserteissa ja luontoretkeilykohteissa. Haluamme tarjota asukkaillemme aktiivisen yhteisön, jossa on seuraa ja toimintaa niille, jotka sitä kaipaavat. Kenenkään ei tarvitse olla yksin, jos ei niin halua.

Aktiivisten asuinyhteisöjemme toiminnassa korvaamattoman panoksensa koko yhteisölle antaa lähes sadan vapaaehtoisen joukko. He järjestävät asukkaille monipuolista ryhmätoimintaa kuten musiikkihetkiä, liikuntaa ja keskustelu- ja kahvittelukerhoja. Ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Vapaaehtoistoiminnan avulla jokainen voi antaa omat taitonsa, tietonsa ja voimavaransa yhteisön käyttöön.

Yhteisötoimintaamme ovat erilaiset luennot, konsertit, hartaudet ja juhlat, joita järjestämme itse tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Viime vuonna erilaisia yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan tapahtumia järjestettiin meillä liki 1800.

Olemme myös kehittäneet Hyvä Naapuri -toimintaa, jossa nuoret opiskelijat asuvat ja viettävät aikaa ikäihmisten tai vammaisten kanssa palvelutaloissamme Oulussa ja Rovaniemellä. Eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ehkäisee yksinäisyyttä tuoden elämään turvallisuutta ja sisältöä.

Vanhukset ja vammaiset osallisina yhteiskunnassa

Erityisen haastava ongelma ikäihmisten ja vammaisten parissa on yksinäisyys. Juhlavuotemme teemana onkin ”Yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan”. Teema kuvastaa välittämisen kulttuuriamme: haluamme olla rakentamassa osallisuuden ja välittämisen yhteisöjä, joissa ihmiset löytävät paikkansa ja tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Osallisuuden kautta yhteisöt rakentuvat paikoiksi, joissa yksinäisyyden kokemus voi lievittyä.

Haluamme edistää diakonista vastuuta eli toisten auttamisvastuuta myös laajemmin yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on kehittää etsivää työtä, jonka avulla voimme löytää myös niitä vanhuksia ja vammaisia, jotka jäävät syystä tai toisesta yhteisöjen ulkopuolelle ja kärsivät yksinäisyydestä. Etsivän työn avulla voimme tarjota sekä vapaaehtoisten läsnäoloa että ammattilaisten tukea yksinäisyyttä kokeville. Ajattelemme, että toinen ihminen on lääkettä yksinäisyyttä vastaan.

Kannamme yhteiskuntavastuumme myös tukemalla vammaisten urheilu- ja harrastustoimintaa. Urheiluharrastukset lisäävät tutkitusti ihmisen elämänlaatua, nostavat itsetuntoa, luovat ystävyyssuhteita ja edistävät yhteisöllisyyttä. Oikeus harrastaa ja liikkua kuuluu kaikille. Haluamme tuoda vammaisurheilua esille positiivisella tavalla ja tukea vammaisurheilijoita taloudellisesti.

Merkki viestii välittämisestä

Olemme ylpeitä meille myönnetystä Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. Se viestii vahvasta arvopohjastamme, yleishyödyllisyydestämme ja kotimaisuudesta.Tuotamme palveluita ihmisläheisesti ja asiakasta arvostaen. Toimimme vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi sekä maksamme verot Suomeen. Olemme sitoutuneet kehittämään omaa toimintaamme ja asiakkaidemme hyvinvointia, ja sitä kautta ympäröivää yhteiskuntaa. Emme tavoittele liiketoiminnassamme voiton maksimointia. Meille riittää, että maltillisesti kasvava palveluliiketoiminta takaa toiminnan edellytykset Caritas-Säätiön auttamistyölle.

Caritas-Säätiö on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli