Hiilineutraali ruokaketju on Atria Suomi Oy:n tärkein tavoite

transparent image

Atria laajentaa aurinkopuistoaan ja kaksinkertaistaa nykyisen paneelitehon. Yritys rakentaa yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa Atrian Aurinko -aurinkovoimalan laajennuksen Nurmon tehtaan yhteyteen. Uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energiaomavaraisuus ovat Atrialle tärkeitä tavoitteita hiilineutraalisuustavoitteemme lisäksi.

Uusiutuvan, päästöttömän aurinkoenergian hyödyntäminen vie osaltaan Atriaa kohti aidosti hiilineutraalia ruokaketjua. Nyt rakenteilla oleva aurinkopuiston laajennushanke lähes kaksinkertaistaa nykyisen aurinkovoimalan kapasiteetin. Laajennusosan pinta-ala on noin 7 hehtaaria, mikä vastaa yli 9 jalkapallokenttää. Uusien paneelien asennus aloitettiin elokuussa ja voimalan laajennusosa on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2022 aikana. Kun laajennus on valmis, Atrian paneelipinta-ala on yhteensä lähes 60 000 m2.

Kokemukset aurinkoenergiasta ovat olleet pelkästään positiivisia. Aurinkovoimalan laajennus on merkittävä projekti koko Suomen aurinkosähköalalla. Nykyinen voimala on tällä hetkellä Suomen suurin ja laajennusosa itsessään on yksi suurimpia rakenteilla olevista aurinkovoimaloista.

Uutena tekniikkana voimalassa käytetään kaksipuoleista (bi-facial) aurinkopaneelia, joka tuottaa energiaa myös paneelin takapuolelle heijastuvasta hajasäteilystä. Tämä parantaa aurinkovoimalan hyötysuhdetta ja kasvattaa vuosittaista energiantuotantoa verrattuna perinteiseen teknologiaan.

– Vastuullinen tekeminen huomioidaan meillä tavassa toimia, se on jokapäiväistä työtä. Vastuullisuus on hyvin konkreettista tekemistä, kuten nyt esimerkiksi tämä Atrian aurinkopuisto tai suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto. Jos tavoitteenamme on olla vastuullisuuden edelläkävijä, silloin mikään ei ole täysin valmista, kuvaa Atrian tekninen johtaja Eero Yliselä.

Lisää uusiutuvia energialähteitä

Osana vastuullisuustyötä Atrialla lisätään uusiutuvan energian tuotantoa omiin tarpeisiin. Vuonna 2021 perustettu hankeyhtiö Lakeuden Taivaanraapija Oy kehittää tuulivoimahanketta Seinäjoen Nurmossa Atrian tehtaan välittömään läheisyyteen.


Tavoitteena on rakentaa alueelle seitsemän voimalan puisto, joka toteutuessaan tuottaisi vuositasolla tehtaan sähkönkulutusta vastaavan määrän energiaa. Suomen mittakaavassa hanke on poikkeuksellinen kokonaisuus, jossa sekä tuulisähkö että aurinkosähkö yhdessä kattavat merkittävän osan tehtaan sähkönkulutuksesta. Hankkeen kaavoitusprosessi on käynnissä. Ruoantuotanto on kiinteästi sidoksissa ympäristöön ja luonnonvaroihin. Atrialla välitetään ympäristöstä ja on sitouduttu vähentämään ympäristövaikutuksia ruokaketjun jokaisessa vaiheessa. Tärkein tavoite on hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.

Teollisen tuotannon energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt on saatu tavoitetasolle etuajassa lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sekä lisäämällä biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotantoon. Aurinkopuiston laajennushanke vähentää edelleen kokonaispäästöjä ja parantaa Nurmon tehtaan energiatehokkuutta lisäten myös Atrian energiaomavaraisuutta.

– Uusiutuvien energiahankkeiden merkityksellisyys on kasvanut, kun energian hinnat ovat korkealla ja epävakaita. Kaikki tällaiset vakaat ja helposti käsitettävät energiamuodot ovat erittäin tervetulleita ja lisäävät energiaomavaraisuutta, Eero Yliselä sanoo.

Jaa artikkeli