Härmän Kuntoutus on monipuolinen kuntouttaja ja virkistäjä lakeuksilla

transparent image

Härmän Kuntoutus Oy on vuonna 1984 perustettu, Suomen ainoa kaksikielinen kuntoutuslaitos. Yritys tarjoaa monipuolisesti ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta niin syrjäytyneille, työikäisille, sairasryhmäkohtaisille kuin ikäihmisillekin. Se tuottaa myös kuntoutustoiminnasta vapaaksi jäävällä kapasiteetilla työhyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluita kylpylä-, liikunta-, ravitsemus- ja majoitustiloilla. Tavoitteena on tukea kuntoutujien työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.

Yhdistyspohjalle vuonna 1984 perustettu toimintamme on tänä päivänä kehittynyt laaja-alaiseksi kuntoutuksen asiantuntijaksi. Sen taustalla on vahva yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen, erityisesti kuntoutuksen sektorilla. Olemme valtakunnallisesti monipuolisin ja ainoa kaksikielinen kuntoutuslaitos Suomessa. Härmän Kuntoutus Oy:n omistaa Pihkahovisäätiö.

Yrityksemme voittovarat käytetään henkilökunnan hyvinvoinnin ja työympäristön parantamiseen sekä uusien yhteiskunnallisten tarpeiden mukaisten kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

Toiminta alkoi sotiemme veteraanien kuntoutuksesta

Toiminta käynnistyi sotainvalidien- ja veteraanien kuntoutuksesta ja on tänä päivänä kehittynyt työikäisten kuntoutuksiin ja sairasryhmäkohtaisiin kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksiin.

Vuoden 2013 alussa Norrvalla Rehab fuusioitui Härmän Kuntoutus Oy:n. Näin kuntoutustarjontamme monipuolistui ja kaksikielistyi molemmilla kotimaisilla kielillä, ainoana Suomessa.

Työikäisen kuntoutuksen rinnalle on noussut viime vuosina seniorikuntoutus ja ammatillinen kuntoutus. Ammatillinen kuntoutus parantaa tänä päivänä erityisesti nuorien kuntoutettavien asemaa selviytyä itsenäisesti yhteiskunnassamme ja ehkäisee heidän syrjäytymistä. Ammatillinen kuntoutus tänä päivänä mahdollistaa työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn parantumisen myötä yhteiskunnallisten tukien määrän tarpeen vähentymistä yksilötasolla. Myös yhteiskunnan lisääntyneet panokset työikäisten ammatilliseen kuntoutuksen vahvistavat edellytyksiä työurien pidentämiseen ja hallituksen asettamien työllisyystavoitteiden saavuttamisen.

Härmän Kuntoutus Oy elää vahvasti ajassa ja tuo innovatiivisia toteutusratkaisuja kuntoutuksen  haasteisiin yhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Voidaan sanoa, että Härmän Kuntoutus on pienoismalli koko suomalaisen kuntoutuksen haastekentästä.

Tulemme viemään kuntoutuspalvelujamme yhä monimuotoisemmin lähemmäksi ihmisten arkea uusien palvelupisteiden kautta 2020-luvulla. Käynnistimme uudelleen Norrvallassa kuntoutustoiminnan vuonna 2020 suomen kielellä.  Samoin uutena toimipisteenä on käynnistynyt samana vuonna Seinäjoen yksikkö. Myös Vaasassa on aloitettu uusi avomuotoisen tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuslinja. Pietarsaaren toimipisteemme avattiin jo vuonna 2016.  Voidaan sanoa, että olemme viimeisten vuosien aikana vahvistuneet koko vanhan Vaasan läänin kuntoutuksen osaamiskeskukseksi niin laitos- kuin avokuntoutuksessa.

Ympäristövastuullisuus entistä paremmin huomioon kylpylä, hotelli- ja ravintolauudistuksessa

Kuntoutuksen rinnalla kylpylä- ja muu vapa-ajantoiminta luo puitteet monipuoliselle tarjonnalle keskellä Lakeuksia. Härmän Kuntoutus elää vahvaa uudistuksen aikaa. Viimeksi näin tapahtui 2010, kun kylpylä ja wellness-osasto uudistuivat. Rakenteellisten uudistuksen rinnalla myös huomioidaan kaikki ne mahdollisuudet, joilla säästämme luontoa, energiaa ja luomme turvallisemman kasvualustan yhteisöllemme ja sen asukkaille. Tämä tarkoittaa siis entistä paremmin energiaa, materiaaleja ja luonnonvaroja säästävien ratkaisujen tarjoamista tulevien uudistusten myötä asiakkaillemme.

Hotelliuudistuksemme pitää sisällään huoneiden peruskorjauksen.  Tulemme miettimään mm. materiaaleja, jotka sopivat entistä herkemmille allergikoille, miten huoneen lämpötilaa säädetään optimaalisesti, kun huone on käytössä ja kun se on tyhjä sekä miten jatkossa myös huoneissa hoidamme jätteiden lajittelun niin kuin ravintolamme keittiössä se tehdään.

Ravintolauudistuksemme on jo toteutettu.  A`la carte ravintola Riihi valmistui vuonna 2019.  Vuonna 2020 oli edessä kahvilan sekä kokoustarjoilutilan uudistus. Myös nykyisen ravintola Lounatuulen buffet -ruokaravintolan vastuullista toimintatapaa kehitämme asiakaslähtöisesti, jotta tänä päivänä niin merkittävä ns. asiakkaan synnyttämä lautashävikki ja toisaalta tarjoiluun tuotetun ylijäävän ruuan hävikki saataisiin minimoitua.

Kuten kuvitella saattaa kiinteistömme energiankulutus on yksi suurimpia Ylihärmän ja Kauhavan alueella. Olemme viime vuosina kiinnittäneet erityisesti huomiota lämmön, sähkön ja veden kulutushaasteisiin. Kun tarkastelemme muutaman vuoden taaksepäin kulutustamme, niin esim. sähkön käyttöön liittyvillä toimenpiteillä säästämme tänä päivän noin 40 omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on mm.  tuoda katolle aurinkokennot, joilla hoidamme kesäkauden koko kiinteistön käyttöveden lämmityksen.

Jan-Erik Hagfors
toimitusjohtaja, Härmän Kuntoutus Oy

www.harmankuntoutus.fi

Jaa artikkeli