Vastaamo tuo mielenterveyspalvelut lähelle

transparent image

Psykoterapiakeskus Vastaamo tarjoaa mielenterveys- ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Noin miljoona suomalaista kärsii mielenterveys- ja käytöshäiriöistä. Puolet heistä hakee apua, mutta vain noin neljännes heistä sitä saa.

Vastaamo on saanut sekä Yhteiskunnallinen yritys että Avainlippu-merkin. Yrityksellä on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Sen palveluksessa on 150 psykoterapeuttia, psykologia ja psykiatria. Sekä henkilöstömäärä että liikevaihto ovat kasvaneet vuodessa yli 120 %.

”Vastaamon omistajuus ja työntekijät ovat Suomessa, ja ennaltaehkäisevä työ voi säästää yhteiskunnalle miljardeja. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat 39 % kaikista ja 75 % alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeistä, mikä kustantaa yhteiskunnalle 1,3 miljardia euroa ja aiheuttaa neljän miljardin euron työpanoksen menetyksen vuodessa. Käytämme vähintään puolet yrityksen voitosta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen”, Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio selittää.

Vain neljäsosa mielenterveyden ongelmista kärsivistä saa mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisen apua.

”Kolmeneljäsosaa markkinasta on tavoittamatta tai alipalveltu. Psykoterapian Kela-tuki nousi vuodenvaihteesta 2016 alkaen 37:stä 57,60 euroon. Omavastuuosuus psykoterapiakäynnistä jää keskimäärin jo alle 30 euroon, mikä madaltaa monen ihmisten kynnystä hakea apua”, Tapio sanoo.

Vastaamo rakentaa koko Suomen kattavaa psykoterapiakeskusten verkostoa. Näin palveluiden alueellinen saatavuus paranee ja hoitoon pääsy nopeutuu.

Innovatiivinen verkkopalvelu

Vastaamon innovaatio on hyvää mielenterveyttä edistävät ja ongelmia ennaltaehkäisevät verkkopalvelut, jotka auttavat tunnistamaan avun tarvetta ja ohjaavat oikean hoidon piiriin. Esimerkiksi sen maksuttomia masennus- ja ahdistustestejä on tehty verkossa jo yli 300 000 kertaa.

”Olemme kehittäneet ilmaisia verkkotestejä, jotka analysoivat esimerkiksi masentuneisuutta, ahdistusta tai riippuvuutta. Testit ohjaavat ilmaisten itsehoito-oppaiden pariin ja tarjoavat tarvittaessa tapaamista ammattilaisen kanssa. Verkossa voi myös kysyä anonyymisti ammattilaisilta”, Tapio kertoo.

Hän näkee digitalisaation yhteiskunnallisille yrityksille isona mahdollisuutena. Tieto digitaalisista palveluista sosiaalisessa mediassa liikkuu asiakkaalta potentiaalisille asiakkaille nopeammin ja vaikuttavammin kuin koskaan ennen.

”Yhteiskunnallisten yritysten pitää tarttua entistä isompiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja pyrkiä entistä vaikuttavimmiksi toimijoiksi aloillansa omaa toimintaansa kasvattamalla. Yhteiskunnallisiin ongelmiin tarttuminen on erinomainen tapa varmistaa, että yrityksen tuotteille ja palveluille on olemassa todellinen markkinatarve. Yhteiskunnalliselle yritykselle muodostuu luontevasti missio ja arvopohja, joilla turha vastakkainasettelu yhteiskunnan ja pääoman tai työnantajan ja työntekijöiden välillä voidaan välttää”, Tapio toteaa.

http://vastaamo.fi

Teksti: Päivi Brink
Kuva: Vastaamo

Jaa artikkeli