Työvalmennus tarjoaa uuden alun elämälle – Sotek

transparent image

Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltija Sotek-säätiö sr on Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla yksilöllisiä, monipuolisia ja laadukkaita sosiaalipalveluja tuottava kolmannen sektorin organisaatio. Sotekin tiedottaja Essi Lonka kertoo, kuinka säätiö vahvistaa asiakkaidensa elämänhallintaa ja lisää heidän työ- ja toimintakykyään.

Erään onnistumistarinan muistan erityisen hyvin: nuori mies saapui TE-toimiston kautta asiakkaaksemme. Hänellä oli kiinteistöhuoltoalan koulutus ja jonkin verran kokemusta alalta. Hän sijoittui Sotekin Remonttiryhmään, jossa tehdään ulkotilojen ja asuntojen remontteja ja kunnostuksia. Nuori mies ehti olla Remonttiryhmässä vain hetkisen, kun hänen potentiaalinsa huomattiin ja hän pääsi työkokeiluun kotkalaiseen teollisuusalan yritykseen, jossa työkokeilu liittyi kiinteistöalaan.

Yritys koulutti miehen työtehtäviin ja pian huomattiin, että kyseessä on hyvä tyyppi, ja mies otettiin yrityksen palkkalistoille.

Osaamista kartutetaan oikeissa työtehtävissä

Sotek-säätiö tuottaa erilaisia työllistämis-, koulutus- ja kuntoutumispalveluita sekä työ- ja päivätoimintoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille. Palveluja tuotetaan kunnille, Kelalle, työ- ja elinkeinotoimistoille, työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle (TYP), vakuutusyhtiöille ja yrityksille. Lisäksi Sotekilla on mahdollisuus kerryttää osaamista ammattitutkinnon tai sen osan suorittamista varten.

Olemme niin sanottu välityömarkkinatoimija ja autamme ihmisiä uusiin alkuihin sekä valmennamme heitä elämässä eteenpäin. Palvelujen kohderyhminä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja nuoret. Toiminnan piirissä on päivittäin noin 500 asiakasta.

Asiakkaamme pääsevät kartuttamaan meillä työkokemustaan ja osaamistaan tekemällä oikeita työtehtäviä, kuten myymälä- ja kahvilatyötä, kokoonpanoa, metalli- ja puualan töitä, kiinteistönhoitoa, remontti-, muutto- ja kuljetustehtäviä sekä käsityöalan töitä. Yksilö-, työ- ja työhönvalmentajat sekä toiminnanohjaajat tukevat asiakkaitamme heidän yksilöllisillä poluillaan kohti avoimille työmarkkinoille siirtymistä, monipuolisempaa osaamista, entistä parempaa elämänhallintaa ja rikkaampaa arkea.

Kierrätystä, kahvia ja kuntoutusta

Kuluttajille ehkäpä näkyvimmät toiminnan muotomme ovat Goodwill-kierrätysmyymälät sekä Lime-kahvilaketju. Goodwill-myymälät tarjoavat paikallisille työtä etsiville ihmisille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityötä. Kun henkilö lahjoittaa tavaraa Goodwillille tai käy ostoksilla Goodwill-kierrätysmyymälöissä, luo hän paikallisille työtä etsiville ihmisille mahdollisuuksia työhön ja omien taitojen kehittämiseen.

Lahjoitetut tavarat menevät myyntiin Goodwill-myymälöihin ja myydyistä tavaroista saatu tuotto käytetään paikallisen työllistämistoiminnan ja erilaisten valmennus- ja koulutusohjelmien ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Samalla henkilö pääsee eroon hänelle tarpeettomasta tavarasta, auttaa ympäristöä ja tekee hyviä löytöjä Goodwill-myymälöiden monipuolisesta valikoimasta.

Sotekin Lime-kahvilat puolestaan tarjoavat työmahdollisuuksia muun muassa kehitysvammaisille sekä kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaille. Lisäksi erityisammattikouluopiskelijoiden on mahdollista suorittaa harjoitteluja Limeissä. Työ pitää sisällään kahvilatyötä, leivontaa ja ruoanlaittoa, siivousta ja tuotteiden esille laittoa. Tehtävät räätälöidään asiakkaan omien kiinnostusten ja kykyjen mukaan.

Yhteistyöllä eroon työttömyydestä

Työttömyys, syrjäytyminen sekä osattomuuden ja yksinäisyyden tunteet ovat koko yhteiskunnan yhteisiä huolia, joihin pitäisi yhdessä etsiä ratkaisuja. Teemme päivittäin työtä työttömyyden kanssa kamppailevien, syrjäytymisvaarassa olevien, yksinäisyyden tunteita kokevien ja suomalaiseen yhteiskuntaan vasta kotoutumassa olevien ihmisten kanssa rakentaaksemme heille yhdessä heidän kanssaan parempaa huomista. Tässä onnistuaksemme teemme yhteistyötä esimerkiksi kuntien, valtion viranomaisten ja suomalaisten yritysten kanssa.

Haluamme tarjoamiemme palveluiden kautta antaa oman panoksemme ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen sekä työllisyystilanteen parantamiseen. Tavoitteena on työn, koulutuksen, osaamisen kasvattamisen sekä osallisuuden lisäämisen keinoin vahvistaa ihmisten elämänlaatua ja -hallintaa sekä heidän työ- ja toimintakykyään, jotta he ja yhteisöt, joissa he elävät, voisivat paremmin ja saisivat itsestään irti täyden potentiaalin.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki edustaa meille sitä, että voimme aidosti todeta ja kertoa tekevämme yhteiskunnallisesti tärkeää työtä ja olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Merkin kautta voimme viestiä ja painottaa sitä, että ratkomme omalla panoksellamme yhteiskunnallisia haasteita, käytämme toimintamme voitot yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen ja toimimme läpinäkyvästi.

Merkissä mukanaolo tarkoittaa meille sitä, että panoksemme yhteiskunnallisen hyvän edistämiseksi on huomattu myös säätiömme ulkopuolella laajemminkin – tekemäämme työtä arvostetaan. On hienoa ja palkitsevaa kuulua merkin kautta samaan joukkoon muiden hienojen yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Koemme tekevämme tärkeää ja vaikuttavaa työtä, jolla on merkitystä monille.

Lue lisää Sotekista

Sotek on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli