Täydestä sydämestä – Tays Sydänsairaala

transparent image

Tays Sydänsairaala on sydänpotilaan hoitoon erikoistunut sairaala, jossa eri asiantuntijat työskentelevät yhdessä potilaan parhaaksi. Sydänsairaalan julkisen ja yksityisen puolen toimintatavat yhdistävä toimintamalli on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Sydänsairaala on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (94%) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (6%) omistama osakeyhtiö. Sydänsairaala toimii Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Helsingissä ja tuottaa lisäksi lähipalveluja eri kunnissa. Sydänsairaalan tärkein tehtävä on hyvä ja laadukas hoito ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti. Sydänsairaalan yhtiöjärjestykseenkin on kirjattu, että tavoitteena on vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen.

Sydänhoitoon keskittyvässä sairaalassa hoidetaan pääasiassa julkisen mutta myös yksityisen sektorin potilaita kaikkialta Suomesta, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa. Sydänsairaalan palvelut koostuvat sydänsairauksien tutkimisesta, hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidon seurannasta. Lisäksi tarjoamme monipuolisia tutkimus- ja koulutuspalveluja terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhteiskunnallisuus on avoimuutta

Sydänsairaalalle yhteiskunnallinen yrittäjyys on vastuullista toimintaa, laadukasta hoitoa, koulutusta ja tutkimusta sekä terveydenhuollon kehittämistä asiakaslähtöisesti. Hyvän toiminnan edellytys on työhyvinvoinnin aktiivinen ylläpitäminen – sen kehittämisen meillä mahdollistaa hyvä ja osaava henkilöstö ja potilasta hoitavat huipputiimit. Työhyvinvointia Sydänsairaalassa ylläpidetään työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöllä.

Meille yhteiskunnallinen yrittäjyys on myös toiminnan avoimuutta ja yhteiskunnallisten vaikutusten osoittamista. Meille on tärkeää, että meidät tunnistetaan 100% suomalaisena, vastuullisena toimijana.

Yhteiskunnallisuus on meille myös aktiivista kehitystoimintaa. Haluamme olla mukana kehittämässä julkista sairaanhoitoa Terveydenhuoltolainkin viitoittamalla tiellä asiakaslähtöisempään ja tehokkaampaan suuntaan. Haluamme olla mukana kehittämässä julkista terveydenhuoltoa. Kokemuksemme mukaan valinnanvapaus lisää asiakaslähtöistä ajattelua, parantaa potilaan osallistumista ja sitoutumista omaan hoitoon sekä lisää potilaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Ihmisen huomioiva ja niin hoidon kuin taloudellistenkin seikkojen kannalta hyvin toimiva terveydenhuolto ei voi asettaa enää palveluntarjoajaa ensimmäiseksi. Potilaan keskiöön nostava järjestelmä on inhimillinen, lisää hyvinvointia ja säästää ajoissa aloitetun ja oikein valitun hoidon kautta yhteiskunnallisia kustannuksia.

Kokonaisvaltaisella hoidolla kohti parempaa terveyttä

Meihin kuluttaja törmää usein vasta siinä tilanteessa, kun hän tai hänen läheisensä sairastuu ja saa lähetteen erikoissairaanhoitoon sydäntautien erikoislääkärin vastaanotolle tai hoitoon. Lääkäri päättää hoidon tarpeesta, minkä jälkeen potilas voi erikoissairaanhoidon valinnanvapauslain ansiosta itse valita kotikunnastaan riippumatta Sydänsairaalan hoitopaikakseen.

Sydänsairauksien ennaltaehkäisy on tärkeä osa työtämme – tämän takia toimimme yhteistyössä mm. perusterveydenhuollon, Sydänliiton alaisten piirien ja paikallisyhdistysten sekä Suomen aikuisurheiluliiton kanssa. Esimerkki perusterveydenhuollon kehitysyhteistyöstä on lähikardiologipalvelu, jossa Sydänsairaalan kardiologi tutkii potilaita terveyskeskuksessa sairaalan sijaan, lähellä asiakasta.

Sydänsairaala haluaa tarjota potilailleen mahdollisimman sujuvan hoitopolun diagnoosista kuntoutukseen. Ehyt hoitopolku on paitsi asiakaslähtöistä, myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Sydänsairaala haluaa olla jatkossakin julkisen terveydenhuollon kehittäjä.

Lue lisää Tays Sydänsairaalasta

Tays Sydänsairaala on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli